De negatieve gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs blijven nog jarenlang voelbaar. Daarom wordt het Nationaal Programma Onderwijs na Corona in het leven geroepen.

Dit programma moet de komende jaren en op de langere termijn de toekomst van de leerlingen zoveel mogelijk veiligstellen, zo staat in een brief van demissionair onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer. Het wordt volgens hem een programma dat ‘een forse en meerjarige inspanning’ zal vergen van ‘alle leraren, schoolleiders, ondersteuners en vertegenwoordigende partijen’. Ook de overheid zal er volgens hem aan moeten bijdragen met ‘meerjarige middelen, inzet en maatregelen’.

Het wordt volgens Slob ‘een onderwijsbreed programma waarin maatregelen worden getroffen voor het terugdringen van achterstanden’. In de brief staat verder dat zal worden voortgebouwd op wat het onderwijs al heeft neergezet en dat de meest effectieve elementen maximaal zullen worden versterk. ‘Dit doen we uiteraard in gezamenlijkheid met gemeenten, koepels en andere partners’, aldus de minister.

Lees meer…

Deel dit bericht: