Het onderwijs in Nederland moet inclusiever worden, benadrukt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Haar pleidooi sluit naadloos aan op de beweging Naar inclusiever onderwijs van onder andere VOS/ABB.

Inclusief onderwijs betekent dat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte samen naar school gaan met kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben. ‘Een inclusieve school is een stap naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en gelijke kansen heeft. Kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften leren met inclusief onderwijs al vroeg dat iedereen meetelt’, aldus Kalverboer.

Zij vindt dat Nederland op dit punt veel ambitieuzer moet zijn. Daarbij wijst zij op een mede door ons land ondersteund VN-verdrag, waarin staat dat ieder kind recht heeft op inclusief onderwijs. ‘Passend onderwijs is daarin een stap in de goede richting maar nog zeker niet het eindstation’, stelt Kalverboer. Zij verwacht van onderwijsminister Arie Slob een concreet en ambitieus plan om het onderwijs inclusiever te maken.

Wat de Kinderombudsvrouw zegt, staat in het kader van het rapport Van passend naar inclusief. Daarin vertellen kinderen over hun ervaringen met passend onderwijs.

Naar inclusiever onderwijs

Het pleidooi van de Kinderombudsvrouw sluit naadloos aan op de beweging Naar inclusiever onderwijs van onder andere VOS/ABB. In februari van dit jaar was in Bussum de landelijke startconferentie van dit praktijkplatform. Minister Slob opende die conferentie. Hij benadrukte toen dat het onderwijs inderdaad inclusiever moet worden.

In 2021 volgt de tweede landelijke conferentie van Naar inclusiever onderwijs. De vorm van deze conferentie hangt mede af van de coronamaatregelen.

Gelijke kansen voor álle kinderen

In het komende najaarsnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB staat een artikel over de noodzaak van inclusiever onderwijs. Daarin vertelt de nu 24-jarige Wendy Jasperse uit Woerden over haar moeizame schoolloopbaan.

Het najaarsnummer van magazine Naar School! verschijnt op 29 september, maar u kunt het artikel Gelijke kansen, ook voor kinderen met een beperking nu al lezen.

 

 

Deel dit bericht: