In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek

Het hernieuwde convenant over sponsoring in het onderwijs is online beschikbaar.

In het hernieuwde convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, dat de opvolger is van het inmiddels verlopen convenant uit 2009, staat waar scholen op moeten letten bij het aangaan van sponsorcontracten, aan welke regels sponsoren zijn gebonden en wat mogelijke valkuilen zijn.

De evaluatie van het convenant uit 2009 wees uit dat dit naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Het nieuwe convenant kent afgezien van enkele technische wijzigingen dezelfde inhoud als zijn voorganger.

Om het hernieuwde convenant onder de aandacht te brengen van besturen, schoolleiders, medezeggenschapsorganen, leraren, ouders, scholieren en bedrijven komt er nog voor de zomer een digitale brochure over uit.

Delen