Nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen moeten efficiënter worden aangepakt, vindt onderwijsminister Dennis Wiersma. Daarom wil hij een programmatische aanpak, waarbij projecten gebundeld worden aanbesteed.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister bij een deel van de schoolbesturen, gemeenten en de bouwwereld de kennis en routine op het gebied van onderwijshuisvesting moeten worden bevorderd. ‘Een programmatische aanpak, waarbij projecten gebundeld worden aanbesteed en waarbij met standaardisatie van processen en oplossingen aan vraag- en aanbodzijde wordt gewerkt, kan leiden tot een versnelling en verbetering van de kwaliteit’, aldus Wiersma.

Ook de wijze waarop scholen worden ontworpen, gebouwd en onderhouden kan volgens hem worden geoptimaliseerd. ‘Op dit moment duren de processen om te komen tot nieuwbouw of renovatie vaak te lang, omdat elke gemeenten en schoolbestuur het wiel opnieuw moet uitvinden. Projectenbundeling en standaardisatie kan tevens een kostenefficiëntie met zich meebrengen.’

Lees meer…

Deel dit bericht: