Het ministerie van OCW heeft de geactualiseerde regionale arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd.

Het ministerie laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij horen regionale rapporten voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen en regionale samenwerkingsverbanden kunnen de ramingen gebruiken bij hun arbeidsmarktbeleid.

U vindt de ramingen op de website van het ministerie:

Deel dit bericht: