Het ministerie van OCW heeft de toelichtende brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs geactualiseerd.

Minister Jet Bussemaker schrijft mede namens staatssecretaris Sander Dekker dat het nodig was de brochure uit 2011 te actualiseren, omdat er de afgelopen jaren op het gebied van jaarverslaggeving in het onderwijs het nodige is veranderd.

Ze noemt onder andere de komst van de nieuwe samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, de invoering van de Prestatiebox en de continuïteitsparagraaf.

Download de brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Deel dit bericht: