Het cao-overleg in het voortgezet onderwijs zit vast: het blijkt onmogelijk om per 1 augustus 2015 een nieuwe CAO VO te hebben.

De vakbonden en de VO-raad hebben opnieuw om tafel gezeten, maar konden het niet eens worden. Grootste struikelblokken zijn volgens de sectororganisatie de salarissen en de Wet werk en zekerheid.

De arbeidsvoorwaardelijke rechten van werknemers blijven bij het uitblijven van een nieuwe CAO VO van kracht door nawerking van de huidige cao.

Lees meer…