De CAO VO 2020 is gepubliceerd. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs loopt tot 1 januari 2021.

Begin mei werd bekend dat de leden van de VO-raad en vakbonden hun goedkeuring aan de CAO VO 2020 hadden gegeven. Afgesproken is onder meer een loonsverhoging voor onderwijzend en ondersteunend personeel 2,75%, een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,6% naar 8% en een eenmalige uitkering in juni van 750 euro.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over onder andere de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor schoolleiders.

Download CAO VO 2020

Deel dit bericht: