Stichting School & Veiligheid heeft de publicatie Als een ramp de school treft volledig geactualiseerd.

Deze publicatie kan schoolbestuurders en -leiders en crisisteams helpen om zich goed voor te bereiden op eventuele calamiteiten. De vijfde, geheel herziene druk vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.

Lees meer…

Deel dit bericht: