Als er geen maatregelen worden genomen, zal de komende jaren een groot lerarentekort ontstaan, het eerst in het basisonderwijs. 

De afgelopen jaren leek het mee te vallen met het lerarentekort, waarvoor al eerder gewaarschuwd werd. Dat kwam echter door de verhoging van de AOW-leeftijd en versobering van de prepensioenregeling. Daardoor is de pensioengolf uitgesteld, maar die komt de komende jaren echt op gang, aldus Peter Fontein, onderzoeker van het instituut Centerdata, dat zich onder meer bezighoudt met onderzoek en prognoses op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Lerarentekort door lagere instroom pabo’s

Tegelijkertijd is de instroom van de pabo’s de laatste jaren – door de hogere eisen – gedaald, waardoor er jaarlijks veel minder jonge leraren afstuderen. Bovendien hebben de schoolbesturen de afgelopen jaren niet veel jonge leraren aan kunnen nemen, omdat daar geen financiële ruimte voor was. Die komt pas als de oudere leraren met pensioen gaan. Maar veel jonge leraren die alleen maar invalwerk te doen kregen, hebben inmiddels de handdoek in de ring gegooid en zijn uit het onderwijs gestapt.

PO-Raad pleit voor salarisverhoging

Er is dus straks meer vraag en minder aanbod van leraren. Dat zal ertoe leiden dat er over tien jaar 6000 tot 8000 leraren te weinig zijn in het hele land. De eerste problemen zullen al vanaf 2020 voelbaar zijn. In de grote steden in de Randstad beginnen scholen nu al te merken dat ze lastiger aan onderwijzend personeel kunnen komen. Als er niets gebeurt, zullen de klassen onherroepelijk groter worden.

De PO-Raad pleit in Trouw voor extra geld om het beroep aantrekkelijker te maken door verhoging van de salarissen.

 

Deel dit bericht: