Het vernieuwde Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) is gepubliceerd. Er staat in aan welke regels, principes en standaarden scholen moeten voldoen voor een digitaal veilige schoolomgeving.

Het normenkader is vernieuwd, omdat met de toenemende digitalisering in het onderwijs ook de dreigingen en privacyrisico’s toenemen. Denk aan datalekken, ransomware en cyberaanvallen, waardoor gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers op straat kunnen komen en/of systemen plat komen te liggen.

In het Normenkader IBP staat wat de minimale eisen zijn voor veilig digitaal onderwijs. Het doel is dat alle leerlingen, ouders en medewerkers erop kunnen rekenen dat zij leren en werken in een veilige digitale schoolomgeving en dat hun persoonsgegevens worden beschermd.

Lees meer op de website van Kennisnet

Deel dit bericht: