Het ministerie van OCW heeft alle scholen en schoolbesturen twee aparte brieven gestuurd over de inzet van corona-sneltesten. Er is een brief voor het primair en speciaal onderwijs en eentje voor het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

In de brieven staat dat naar verwachting medio april sneltesten bij de scholen worden afgeleverd. Het is de bedoeling dat met deze testen eventuele coronabesmettingen snel kunnen worden ontdekt, zodat er geen uitbraken ontstaan.

Zolang mensen die in het primair onderwijs werken geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, kunnen ze de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf uitvoeren. De sneltesten die aan het primair onderwijs worden geleverd, zijn ook bedoeld voor het personeel van de kinderopvang als die in hetzelfde gebouw als de school zit.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

In het voortgezet onderwijs (en voorgezet speciaal onderwijs) zijn de sneltesten bedoeld voor risicogericht onderzoek van personeel en leerlingen. Het risicogericht testen wordt gebruikt als er een besmetting bij een leerling of medewerker op school bekend is. De zelftest wordt in het voortgezet onderwijs gebruikt voor iedereen die valt onder categorie 3 ‘overige contacten’ uit het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Als medewerkers klachten hebben die kunnen duiden op corona of als nauw contact naar voren komen uit bron- en contactonderzoek, moeten zij zich laten testen in een GGD-teststraat. Personeel in het onderwijs heeft hierbij voorrang. Dat geldt ook voor mensen die in de kinderopvang werken.

Let op: het is voor onder andere scholen al mogelijk om gratis sneltesten te gebruiken via een regeling van het ministerie van VWS. Het is dus niet nodig te wachten op de sneltesten die door OCW worden geleverd.

VOS/ABB heeft samen met Stichting Meerkring voor openbaar basisonderwijs in Amersfoort uitgezocht hoe scholen via de regeling van het ministerie van VWS gratis sneltesten kunnen regelen:

Deel dit bericht: