De Banenafspraak om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, levert in het primair en voortgezet onderwijs nog maar weinig concrete resultaten op. Dat blijkt uit een brief die minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens onder anderen onderwijsminister Dennis Wiersma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het doel van de Banenafspraak uit 2019 is dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen moeten zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarvan zou het bedrijfsleven 100.000 banen voor zijn rekening moeten nemen en de publieke sector (waaronder het onderwijs) 25.000.

Als naar het primair en voortgezet onderwijs wordt gekeken, dan valt op dat er tot nu toe vooral inspiratiesessies en leernetwerken zijn georganiseerd en dat er kennisdocumenten en -materialen en adviezen zijn gedeeld. Verder meldt Bruins Slot dat de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad de ambitie hebben het thema diversiteit en inclusief werkgeverschap meer aandacht te geven.

Noorderwijzer

De minister noemt in haar brief wel een goed voorbeeld van samenwerking van 18 schoolbesturen in Drenthe en Groningen. Zij hebben zich verenigd in Noorderwijzer. Deze groep zoekt actief naar personeel met een arbeidsbeperking en slaat bruggen tussen het regulier en speciaal onderwijs.

‘Ze zijn van mening dat leerlingen van beide onderwijstypen elkaar niet alleen in het maatschappelijk verkeer maar juist ook op school moeten tegenkomen en dat pluriformiteit van de leerlingenpopulatie weerspiegeld moet worden in het onderwijzend personeel’, aldus Bruins Slot.

Geen cijfers

In haar brief staat ook dat het funderend onderwijs nog geen cijfers bijhoudt, ‘omdat de sector een groot aantal schoolbesturen kent en de kwantitatieve aantallen niet bij ieder schoolbestuur opgehaald kunnen worden door de sectorraden’. Het is vanaf het verslagjaar 2022 echter wel verplicht voor schoolbesturen om bij te houden hoeveel banen zij binnen de Banenafspraak hebben gerealiseerd.

Lees meer…

Deel dit bericht: