Het onderwijs is de sector met de kleinste loonkloof tussen de top en de werkvloer. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij de duizend grootste bedrijven in Nederland ontvangen de topverdieners gemiddeld 6,0 keer zoveel loon als een doorsnee-werknemer op voltijdbasis in datzelfde bedrijf. De sector met de grootste loonkloof is de handel. Daar krijgen de topverdieners 12,5 keer zoveel als de doorsnee-werknemer. Ook in de informatie- en communicatiesector is de loonkloof met een factor 11,8 groot.

In het onderwijs is de loonkloof het kleinst. Mensen aan de top krijgen in het onderwijs 2,5 keer zoveel als de gemiddelde werknemer. Ook in het openbaar bestuur (3,4) en de zorg (3,6) is de loonkloof relatief klein.

Lees meer…

Deel dit bericht: