Het onderwijs is een van de partijen die de kans op een gezond leven voor alle bevolkingsgroepen kunnen vergroten. Dat meldt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), die het adviesrapport Een eerlijke kans op gezond leven heeft uitgebracht.

De RVS signaleert dat de gezondheidskansen in Nederland ongelijk zijn verdeeld. ‘Niet alleen in het aantal geleefde jaren, maar ook in de kwaliteit van ervaren gezondheid: daarin zit maar liefst 15 jaar verschil. Met als gevolg dat er hardnekkige gezondheidsachterstanden zijn tussen Nederlanders, die door de coronacrisis worden uitvergroot.’

Om gezondheidsachterstanden terug te dringen, is het volgens de RVS nodig deze maatschappelijke oorzaken centraler te stellen in landelijk, regionaal en lokaal beleid. ‘Er moet meer geld vrijgemaakt worden voor intersectoraal beleid met een looptijd van minimaal 15 jaar. Begin bij die wijken, gemeenten en regio’s waar de achterstanden het grootst zijn’, aldus de raad.

Het gaat niet alleen om een investering in geld, zo voegt de raad eraan toe, ‘maar ook in samenwerking tussen zorg, werk en inkomen, onderwijs, ruimtelijke ordening, in (wettelijke) mogelijkheden om de gezonde keuze makkelijker te maken en in het vergroten van de kans op een gezond leven voor alle bevolkingsgroepen’.

Gezonde basisschool

Wat de rol van het onderwijs betreft, verwijst de RVS onder andere naar het project Trendbreuk Zuid-Limburg, waarvan Gezonde Basisschool van de Toekomst een deelproject is. Hierover publiceerde VOS/ABB in december 2020 een artikel in magazine Naar School!

Lees het artikel:

Investeren in een gezonde generatie

 

 

Deel dit bericht: