Het advies van het Platform Onderwijs2032 voor toekomstbestendig onderwijs stelt teleur. Het is elitair van aard en lijkt ervan uit te gaan dat alle kinderen in één lijn van de basisschool doorstromen naar het vwo. Dat vindt Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA).

Rog schrijft op The Post Online over de ‘Schnabel-doctrine’, waarmee hij verwijst naar voorzitter Paul Schnabel van het Platform Onderwijs2032. Die doctrine lijkt er volgens Rog van uit te gaan ‘dat het onderwijs met zoveel mogelijk nadruk op individuele leertrajecten, Engels en computational thinking allemaal kosmopolitische wonderkinderen kan afleveren’. Over de waarde van gedegen vakkennis voor de latere beroepspraktijk van leerlingen in het vmbo wordt met geen woord gerept, merkt Rog op.

Het CDA-Kamerlid vindt het advies getuigen van ‘didactische nieuwlichterij’.

Lees meer…

Deel dit bericht: