Het Kohnstamm Instituut doet in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de bureaucratie voor en na de invoering van passend onderwijs.

Leidt passend onderwijs tot minder bureaucratie? Om die vraag te beantwoorden peilt het Kohnstamm Instituut hoe docenten de bureaucratie rond het aanvragen van extra ondersteuning vorig schooljaar hebben ervaren – dus in de situatie voorafgaand aan passend onderwijs.

Door die peiling in de toekomst te herhalen, kan een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie van vóór en ná de invoering van passend onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: