Jongeren die veel tijd besteden aan online sociale contacten participeren meer in de samenleving. Dat concludeert mediaonderzoeker Marjon Schols, meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor haar promotieonderzoek naar de invloed van internet op jongeren en sociale cohesie ondervroeg Schols duizenden jongeren. Ze wilde weten hoe internetgebruik door jongeren samenhangt met onder andere de relatie met hun ouders en vrienden en hun participatie in de samenleving.

Het onderzoek laat zien dat jongeren niet alleen sterk met internet, maar daardoor ook met hun sociale netwerk verbonden zijn. Ook participeren ze meer in de samenleving. Hoe meer jongeren participeren in online sociale activiteiten als Facebook, hoe meer ze offline worden opgenomen in vriendengroepen.

Online sociale activiteiten blijken vooral bij te dragen aan een betere maatschappelijke ‘insluiting’ van jongeren van niet-Westerse origine.

Lees meer…

Deel dit bericht: