Het openbaar onderwijs in Sneek en omgeving doet het goed. Dat blijkt uit de Strategische tussenbalans Odyssee.

De bij VOS/ABB aangesloten Stichting Odyssee is het bestuur van acht basisscholen en een praktijkschool. Landelijke bekendheid heeft Odyssee met de Master Steve JobsSchool, een van de eerste basisscholen in Nederland die werken volgens het iPad-onderwijsconcept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van Maurice de Hond.

Sterk imago

In de tussenbalans die vrijdag is gepresenteerd, staat dat Odyssee een sterk imago heeft, waarbij de trefwoorden transparant, betrouwbaar, slagvaardig en innovatief passen. De organisatie wil voorop lopen en het beste voor de leerlingen.

Uit het evaluatieonderzoek, dat is uitgevoerd door oud-hoofdinspecteur Rick Steur, blijkt dat de meeste personeelsleden plezier hebben in hun werk en betrokken zijn bij de school en de kinderen. ‘Ze zijn trots op hun werk; dat was mooi om tijdens de schoolbezoeken steeds te zien’, zo schrijft Steur. Ook is er veel ruimte voor eigen initiatief en wordt er veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering.

Een ander positief punt uit het rapport, is dat het onderwijsaanbod compleet en kleurrijk is. De sterke regionale functie van Odyssee komt tot uiting in de campus voor speciaal onderwijs en het expertisecentrum. Ook over de wijze waarop Odyssee omgaat met passend onderwijs is het rapport positief. De infrastructuur is neergezet en het zorgprofiel van de scholen is zodanig verbreed dat meer kinderen op de reguliere scholen onderwijs blijven volgen.

Verbeteringen

In de tussenbalans staat ook dat Odyssee op een aantal punten verbetering kan nastreven. Zo kan er meer winst worden gehaald uit samenwerking met partners, zou er meer tijd kunnen worden vrijgemaakt voor onderwijsontwikkeling en blijkt dat er meer verbindingen moeten worden gelegd tussen de verschillende niveaus in de organisatie.

Het rapport is eind oktober in de raad van toezicht besproken. Alle aanbevelingen zijn overgenomen en vormen volgens bestuursvoorzitter Betske Salverda van Odyssee een belangrijke input voor het te maken beleidsplan voor de periode 2016–2020.

Deel dit bericht: