In Bestuur en management, Gemeenten, Indiceren, Jeugdzorg, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Ondersteuningsplan, Passend onderwijs, Politiek, Toewijzing zorg, Tweede kamer

Ouders zijn in het kader van passend onderwijs over het algemeen tevreden over de informatie die scholen geven over het eigen kind. Ook weten de meeste ouders bij wie ze terecht kunnen met vragen of problemen. Dat blijkt uit een evaluatie die is uitgevoerd door onder andere het Kohnstamm Instituut en SEO Economisch Onderzoek.

Uit de evaluatie blijkt verder dat de meeste ouders de gesprekken met de leerkracht of mentor als prettig ervaren. ‘In het algemeen voelen ouders zich verder welkom op school en gehoord en serieus genomen. Iets minder, maar nog altijd redelijk tevreden zijn ouders over de uitleg die scholen geven over het aanbod voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften’, zo melden de onderzoekers die de evaluatie uitvoerden.

Er zijn ook ouders die niet zo tevreden zijn, maar deze groep ouders vormt volgens de onderzoekers een minderheid. Het vaakst wordt er geklaagd over scholen die te laat contact zouden opnemen met ouders als er iets met het kind is.