Scholen ervaren ook na twee jaar passend onderwijs nog betrekkelijk veel bureaucratie bij het uitvoeren van hun taken voor passend onderwijs. Dat blijkt uit een vervolgmeting, waarvan de resultaten in het rapport Passend onderwijs bureaucratisch? staan.

De bureaucratiebeleving is gemiddeld wel iets minder dan in de meting van een jaar geleden. ‘Dit geldt voor de algemene bureaucratiebeleving, maar ook voor de taakspecifieke bureaucratiebeleving’, zo staat in het rapport.

De taken worden weliswaar als tijdrovend ervaren, maar ook als eenvoudig en nuttig. Het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel wordt gezien als ‘het tijdrovendst, het minst nuttig en het ingewikkeldst’, zo staat in het rapport.

Lees meer…

Deel dit bericht: