Leraren staan uitermate kritisch tegenover passend onderwijs en ervaren veel problemen door de invoering ervan. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek.

In het basisonderwijs heeft 43 procent en in het voorgezet onderwijs 54 procent van de leraren er geen vertrouwen in dat passend onderwijs op hun school een succes gaat worden. Het aandeel leraren die daar wel alle vertrouwen in heeft, is met 3 procent erg klein.

Van de leraren in het basisonderwijs geeft 42 procent aan dat op hun school de meeste of zelfs alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte het moeilijk hebben, ondanks de hulp die zij op school krijgen. In het voortgezet onderwijs is dat 57 procent.

Lees meer…