In 2015 worden de aangekondigde hervormingen van het pensioenstelsel uitgewerkt. Een combinatie van maatregelen moet ervoor zorgen dat de pensioenpremies omlaag gaan. Ook op het gebied van WW treden er op 1 januari 2015 veranderingen in werking.

Door een versobering van de opbouwpercentages en een aftopping van de pensioenopbouw op 100.000 euro gaat onder meer het bedrag omlaag dat jaarlijks belastingvrij voor pensioen mag worden gespaard. Dit moet leiden tot lagere pensioenpremies. Het opbouwpercentage in middelloonregelingen voor ouderdomspensioen wordt per 1 januari 2015 verder verlaagd naar 1,875 procent.

Om het ‘gat’ in de pensioenopbouw dat ontstaat door de aftopping van het pensioengevend inkomen op te vangen, worden twee fiscale faciliteiten ingevoerd: nettolijfrente en nettopensioen. In beide gevallen vindt deelname op vrijwillige basis plaats. De regelingen zijn alleen toegankelijk voor werknemers met een inkomen vanaf 100.000 euro. De premie is niet aftrekbaar en uitkeringen zijn onbelast. De waarde van de nettolijfrente en nettopensioen is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Werknemers krijgen de mogelijkheid individueel een nettopensioen op te bouwen. Het nettopensioen krijgt een eigen fiscaal kader dat het loonbelastingregime van de tweede pijler volgt. Nettopensioen is toegankelijk voor werknemers die deelnemen aan een pensioenregeling. Netto-lijfrente is toegankelijk voor iedereen met een belastbaar inkomen vanaf 100.000 euro.

Lees meer op de website van Loyalis.

Brug-WW

Deze maatregel is erop gericht om mensen van werk naar werk te begeleiden. Mensen gaan direct aan de slag bij een nieuwe werkgever. Daarmee ontstaat meer werkzekerheid, doordat wordt voorkomen dat mensen eerst in de WW belanden voordat wordt overgegaan tot scholing en het zoeken naar een nieuwe werkgever.

Lees meer op de website van Loyalis.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: