De oppositiefracties van CDA, D66, SP en SGP in de Tweede Kamer willen dat de pilot Regelluwe scholen ook toegankelijk wordt voor scholen met het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. Dat staat in een motie die volgt op een brief van dezelfde strekking van onder andere VOS/ABB. De regeringspartijen VVD en PvdA steunen de motie helaas niet.

De pilot Regelluwe scholen gaat ervan uit dat scholen zelf bepalen op welk terrein zij ruimte willen om het onderwijs te innoveren en dat het ministerie van OCW zich beperkt tot algemene randvoorwaarden en voorschriften.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de pilot alleen toegankelijk maken voor scholen met het predicaat ‘excellent’. ‘Dit vinden wij veel te strikt’, zo staat in de gezamenlijk brief van VOS/ABB, de collegabesturenorganisaties en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad.

‘Wij worden hierin gesteund door het veld. Uit onderzoek van Verus onder zijn leden blijkt bijvoorbeeld dat 90% van de respondenten niets ziet in een beperking van de pilot tot excellente scholen. Ook een eventuele uitbreiding naar door de Inspectie aangewezen ‘goede’ scholen is wat ons betreft te beperkt.’

VOS/ABB en de overige afzenders van de brief vinden dat ook scholen met het basisarrangement in aanmerking moeten kunnen komen voor deelname, ook wanneer het de bedoeling is om het aantal deelnemers aan de pilot in eerste instantie te beperken.

De brief wordt genoemd in de motie die door Michel Rog van het CDA mede namens Paul van Meenen van D66, Tjitske Siderius van de SP en Roelof Bisschop van de SGP is ingediend. Op 16 juni wordt er over de motie gestemd, maar het is nu al duidelijk dat de regeringspartijen VVD en PvdA de motie niet zullen steunen.