Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moeten meer aandacht besteden Europa. Dat adviseren de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken in hun visiestuk Europa in de klas.

De onderwerpen ‘Europa’ en ‘Europese politiek’ zijn in het huidige voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ‘niet of onvoldoende verankerd’, zo stellen de jongerenvertegenwoordigers. Dit leidt er volgens hen toe dat 36 procent van de jongeren nooit les over Europese politiek heeft gekregen. Scholieren zouden behoefte hebben aan meer onderwijs over Europa om de wereld om hen heen te kunnen begrijpen.

Onderwijs over Europa kan volgens de opstellers van het visiestuk jongeren meer betrekken bij de Europese politiek en democratie. Het volstaat in de huidige wereld niet meer om alleen les te geven over de nationale politiek, zo benadrukken ze.

Deel dit bericht: