‘Een inclusieve start is de basis voor de rest van je leven.’ Dat benadrukt minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink in een interview met de Onderwijsraad.

Het interview staat in het teken van het advies Steeds inclusiever, dat de Onderwijsraad in juni publiceerde. De raad bood dit advies aan aan Rick Brink en de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. In het advies schetst de Onderwijsraad raad een perspectief voor inclusiever onderwijs voor leerlingen met een beperking.

Brink vertelt in het interview met de Onderwijsraad dat een inclusieve start voor hem betekent dat kinderen met en zonder beperking samen spelen, samen les krijgen, samen sporten en  samen plezier maken. ‘Zodat kinderen zich ervan bewust worden dat sommige een beperking hebben en andere niet. En ervaren dat het normaal is dat kinderen met een beperking gewoon mee kunnen doen en dat kinderen met een beperking niet raar of eng zijn. Een inclusieve start is de basis voor de rest van je leven.’

Lees het interview

VOS/ABB heeft Rick Brink ook geïnterviewd over de mede door VOS/ABB ondersteunde beweging naar inclusiever onderwijs. U kunt dat interview lezen in het nummer van magazine Naar School! dat in februari van dit jaar verscheen:

Meedoen is voor kinderen zó belangrijk

Deel dit bericht: