Startconferentie Naar inclusiever onderwijs

De landelijke startconferentie van het praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs is op 12 februari in Bussum. Onderwijsminister Arie Slob zal de conferentie openen.

Het platform Naar inclusiever onderwijs is een initiatief van onder andere VOS/ABB. Het is erop gericht dat alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school moeten kunnen. Dat geldt dus ook voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Professor Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, vertelde erover in het zomernummer van ons magazine Naar School!.

‘Op veel plekken in de wereld is een beweging gaande in de richting van sociale en onderwijskundige integratie. Ook in Nederland zijn er scholen die al inclusiever onderwijs geven, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Het zijn voorlopers en hun aantal groeit’, aldus Van Veen in het VOS/ABB-magazine.

De scholen die inclusiever onderwijs willen, hebben volgens hem steun nodig. De website www.naarinclusieveronderwijs.nl is bedoeld als vraagbaak en ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Praktijkvoorbeelden en workshops

Op de landelijke startconferentie op woensdag 12 februari in Spant! Congrescentrum in Bussum zullen praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs worden gepresenteerd. Ook staan er workshops op het programma voor diverse doelgroepen, zoals schoolbestuurders, schoolleiders, mensen van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, leraren, leerlingen en ouders.

Onderwijsminister Arie Slob zal de conferentie openen. Hij zal in gesprek gaan met onder anderen de initiatiefnemers van het platform Naar inclusiever onderwijs en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Key note-spreker is professor Mel Ainscow van de University of Manchester.

Andere internationale experts op het gebied van inclusief onderwijs die aan de conferentie meewerken, zijn Alan Dyson van de University of Manchester, Kiki Messiou van de University of Southampton en Lani Florian van de University of Edinburgh.

Deelname kost 195 euro per persoon.

Meer informatie en online aanmelden.