De landelijke startconferentie van het praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs is op 12 februari in Bussum. Onderwijsminister Arie Slob is daarbij aanwezig. Hij zal de conferentie openen.

Het platform Naar inclusiever onderwijs is een initiatief van onder andere VOS/ABB. Het is erop gericht dat álle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school kunnen. Dat geldt dus ook voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Professor Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, vertelde erover in het zomernummer van ons magazine Naar School!.

‘Op veel plekken in de wereld is een beweging gaande in de richting van sociale en onderwijskundige integratie. Ook in Nederland zijn er scholen die al inclusiever onderwijs geven, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Het zijn voorlopers en hun aantal groeit’, aldus Van Veen in het VOS/ABB-magazine.

De scholen die inclusiever onderwijs willen, hebben volgens hem steun nodig. De website www.naarinclusieveronderwijs.nl is bedoeld als vraagbaak en ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Praktijkvoorbeelden en workshops

De landelijke startconferentie op woensdag 12 februari in Spant! Congrescentrum in Bussum zal worden geopend door onderwijsminister Arie Slob. Daarna is er een panelgesprek met onder anderen de initiatiefnemers van het platform Naar inclusiever onderwijs en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink.

Key note-spreker is professor Mel Ainscow van de University of Manchester. Hij zal ingaan op ervaringen met inclusiever onderwijs buiten Nederland. Hij zal laten zien wat daarvoor nodig is en welke consequenties inclusiever onderwijs heeft voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de klas en voor de organisatie van de school.

Op de conferentie worden praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs gepresenteerd. Bovendien staan staan er workshops op het programma voor diverse doelgroepen, zoals schoolbestuurders, schoolleiders, mensen van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, leraren, leerlingen en ouders.

Deelname kost 195 euro per persoon.

Meer informatie en online aanmelden.

Deel dit bericht: