Van de 210 scholen die zich ervoor hadden aangemeld, hebben er 130 het predicaat ‘excellent 2015-2017’ gekregen. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van bestuursvoorzitter Jet de Ranitz van Hogeschool Inholland, heeft de scholen bezocht. Deze jury beoordeelde of de school een speciale erkenning verdiende. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang heeft de predicaten toegekend.

Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • een innovatief onderwijsaanbod;
  • een bijzondere manier van om gaan met verschillen tussen leerlingen;
  • een inspirerende manier van lesgeven;
  • of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.

De afgelopen drie jaar werd het traject excellente scholen georganiseerd door het ministerie van OCW. Sinds dit jaar is de Inspectie van het Onderwijs eindverantwoordelijk. Nieuw is dat de predicaten niet één, maar drie jaar geldig blijven.

Download de lijst met excellente scholen.