De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een update gepubliceerd van het Programma Van Eisen Frisse Scholen.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de versie uit november 2014:

 • De (prestatie)eisen voor energie zijn onderscheiden naar eisen voor nieuwbouw en eisen voor bestaande bouw.
 • Voor nieuwbouw is voor klasse C de energielabel-eis (energieprestatie) vervangen door de EPC-eis overeenkomstig het Bouwbesluit.
 • Voor bestaande bouw is een (totaal)eis ten aanzien van het energielabel opgenomen (klasse C: label C, klasse B: label B en klasse A: label A). Bovendien zijn er (deel)eisen opgenomen ten aanzien van de gebouwschil, ventilatie, verwarming, koeling en verlichting.
 • Het volgende is toegevoegd:

  * Toelichting ten aanzien van de eisen (energie, lucht, temperatuur, licht en geluid).

  * Invulformulieren voor nieuwbouw en bestaande bouw.

  * De relatie met kwaliteitskader Huisvesting (Ruimte-OK).

  * De relatie met GPR Gebouw (W/E Adviseurs).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: