In Bestuur en management, Financiën, Gemeenten, Huisvesting, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Veiligheid

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een update gepubliceerd van het Programma Van Eisen Frisse Scholen.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de versie uit november 2014:

 • De (prestatie)eisen voor energie zijn onderscheiden naar eisen voor nieuwbouw en eisen voor bestaande bouw.
 • Voor nieuwbouw is voor klasse C de energielabel-eis (energieprestatie) vervangen door de EPC-eis overeenkomstig het Bouwbesluit.
 • Voor bestaande bouw is een (totaal)eis ten aanzien van het energielabel opgenomen (klasse C: label C, klasse B: label B en klasse A: label A). Bovendien zijn er (deel)eisen opgenomen ten aanzien van de gebouwschil, ventilatie, verwarming, koeling en verlichting.
 • Het volgende is toegevoegd:
  * Toelichting ten aanzien van de eisen (energie, lucht, temperatuur, licht en geluid).
  * Invulformulieren voor nieuwbouw en bestaande bouw.
  * De relatie met kwaliteitskader Huisvesting (Ruimte-OK).
  * De relatie met GPR Gebouw (W/E Adviseurs).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen