Het Noord-Limburgse dorp Maasbree moet langer wachten op een openbare basisschool. Dit komt doordat de Raad van State een beroep van de gemeente Peel en Maas ongegrond heeft verklaard. Dit beroep was gericht tegen het besluit van staatssecretaris Sander Dekker van OCW om het positieve resultaat van een directe meting naar de behoefte aan openbaar basisonderwijs buiten beschouwing te laten.

In januari werd bekend dat Peel en Maas beroep zou aantekenen bij de Raad van State tegen de afwijzing door staatssecretaris Dekker van de aanvraag voor openbaar basisonderwijs in het dorp Maasbree. Hij had in zijn afwijzing aangegeven dat de uitkomst van de directe behoeftepeiling onder ouders, die in het voorjaar van 2014 in Maasbree is gehouden, niet door hem gebruikt mocht worden. Uit die enquête bleek dat in Maasbree bijna de helft (48 procent) van de ouders met schoolgaande kinderen openbaar onderwijs wil. Dat zou betekenen dat de school de stichtingsnorm van 200 leerlingen ruim zou halen.

De Raad van State is van oordeel dat de staatssecretaris terecht de directe meting buiten beschouwing heeft gelaten, omdat er geen bijzondere omstandigheden zouden zijn die het gebruik van de directe meting zouden kunnen rechtvaardigen. De gemeente Peel en Maas spreekt van ‘een onverwacht snelle uitspraak, die helaas geen positieve uitslag kent’.

Wens van ouders genegeerd

Juridisch adviseur Ronald Bloemers, die namens VOS/ABB nauw bij de ontwikkelingen in Maasbree betrokken is, noemde het in januari ‘betreurenswaardig’ dat Dekker zich strikt formeel opstelde in deze kwestie. ‘Hij had binnen de wetgeving tot een positief besluit kunnen komen door de uitkomst van de directe meting mee te nemen. Er is al een voorbeeld van het gebruik van een dergelijke enquête elders in het land. Dat de staatssecretaris zich bewust slechts baseert op een meting die de behoefte van ruim 30 jaar geleden weergeeft, is op zijn minst opmerkelijk. Ook hij moet inzien dat bijna de helft van de ouders in Maasbree tegenwoordig openbaar onderwijs wil’, aldus Bloemers.

Over de afwijzing van het beroep merkt Bloemers nu op dat ‘het wederom betreurenswaardig is dat ook de Raad van State niet binnen de geest van de wet handelt, maar strikt naar de letter ervan en de bestaande jurisprudentie’. Hij benadrukt dat de wetgever heeft bedoeld dat er meer ‘bijzondere omstandigheden’ kunnen zijn dan alleen een groot verschil in bevolkingssamenstelling, zoals dat nu ook door de Raad van State als argument voor de afwijzing wordt gebruikt.

De staatssecretaris stelde zich op het standpunt dat het verschil tussen het huidige aandeel van 6 procent openbaar onderwijs in de gemeente Peel en Maas en de wens van 48 procent van de ouders om in Maasbree een openbare basisschool te krijgen, zo groot is dat dit verschil slechts gerechtvaardigd is wanneer er een andere bevolkingssamenstelling is. Die samenstelling verschilt echter niet, dus mag de uitkomst van de directe behoeftemeting niet worden gebruikt, vond Dekker. De Raad van State steunt hem daar nu in.

‘Het is helaas duidelijk dat de Raad van State net als de staatssecretaris slechts bij dat ene voorbeeld blijft en niet wil kijken en luisteren naar mogelijk andere bijzondere omstandigheden’, aldus Bloemers. Het lijkt er volgens hem sterk op dat niet alleen Dekker maar ook de Raad van State bang is dat er veel meer nieuwe scholen in het land kunnen ontstaan als de uitkomst van de directe behoeftepeiling serieus wordt genomen.

Nieuwe aanvraag

Op het plan van scholen 2016-2018 van de gemeente Peel en Maas zal weer een openbare basisschool in Maasbree worden gezet. Naar verwachting is er nu meer kans op toekenning van het plan van scholen en daarmee op de stichting van een openbare basisschool in Maasbree. Die kans wordt groter geacht in verband met de onderbouwing van de staatssecretaris van zijn afwijzing in relatie tot de meest recente gegevens.

Het aandeel van het openbaar onderwijs in de gemeente Peel en Maas is dit jaar namelijk flink gestegen. Dit komt met name door de forse groei van het aantal leerlingen op de openbare school in het dorp Panningen. De staatssecretaris verklaarde eerst dat het lage percentage van 15 procent openbaar onderwijs in Panningen een tegenargument was. Het aandeel bedraagt inmiddels 38 procent. De beoordeling van de nieuwe aanvraag zou uiterlijk op 31 december 2015 duidelijkheid moeten verschaffen.

In Maasbree is slechts katholiek basisonderwijs beschikbaar. VOS/ABB ondersteunt de oudergroep die zich al jaren inzet voor de komst van een openbare basisschool in het Noord-Limburgse dorp.