De regeling personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2015-2016 is aangepast. Het betreft de indexatie van de personele bekostiging 2015 en het loonruimteakkoord.

De kabinetsbijdrage voor de gestegen arbeidskosten 2015 is op grond van de referentiesystematiek vastgesteld op 0,44 procent. Deze indexatie voor 2015 was al verwerkt in de bekostiging 2014-2015 voor de eerste zeven maanden van 2015. Nu is deze in de aangepaste regeling personele bekostiging ook verwerkt voor de laatste vijf maanden van 2015.

Loonruimteakkoord

Op 10 juli jongstleden sloot de minister van Binnenlandse Zaken met onder andere de sectorwerkgevers in het onderwijs het loonruimteakkoord. Hierin zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van in totaal 5,05 procent.

Afgesproken is dat de overheid 2,96 procent beschikbaar stelt en dat de pensioenpremie wordt verlaagd met 1,94 procent. Daarnaast moeten schoolbesturen vooralsnog zelf 0,18 procent bijdragen. Er is overleg met het ministerie van OCW om dit te compenseren.

Download de regeling en lees meer op de website van de PO-Raad.

De betreffende rekeninstrumenten in de online Toolbox van VOS/ABB zullen op korte termijn worden aangepast!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: