Het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) is op enkele kleine punten aangepast. Het aangepaste instrument (versie 11 oktober) en het jongste sommatiemodel staan in de online Toolbox van VOS/ABB.

Onze financieel expert Bé Keizer adviseert om de toelichting bij het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting goed door te nemen vanwege de verandering van het bekostigingssysteem.

‘De bekostiging voor het schooljaar 2014-2015 gebeurt nog volgens het oude systeem. Daarom is het verstandig die data te ontlenen aan het oude instrument of de beschikkingen van OCW voor schooljaar 2014-2015. Vanaf 1 augustus 2015 begint het nieuwe systeem pas echt en dit instrument is daarvoor ingericht, inclusief de nieuwe groeiregeling die door het samenwerkingsverband moet worden betaald’, aldus Keizer.

U kunt de rekeninstrumenten voor het (V)SO downloaden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: