Onderwijsminister Arie Slob bevestigt nog een keer dat leerlingen hun diploma kunnen behalen ‘ongeacht of zij hebben deelgenomen aan de rekentoets en ongeacht een eventueel behaald cijfer’.

In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer meldt Slob dat op twee manieren aan de scholen voor voortgezet onderwijs is gecommuniceerd dat de rekentoets volstrekt irrelevant is geworden voor het behalen van het diploma.

‘Allereerst is dit opgenomen in het servicedocument examens vo, dat via Examenblad (…) aan scholen wordt verstuurd. Daarnaast ontvangen scholen naar aanleiding van de stemmingen in de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel afschaffen rekentoets een brief over de inhoud van het wetsvoorstel en het nieuwe rekenbeleid’, aldus Slob.

Het wetsvoorstel is op 22 april jongstleden door de Tweede Kamer aangenomen. Het ligt nu ter voorbereiding in de Eerste Kamer.

Deel dit bericht: