Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor een uitbraak van de mazelen. De waarschuwing houdt verband met het feit dat minder ouders hun kinderen laten vaccineren.

De vaccinatiegraad is voor het derde opeenvolgende jaar licht gedaald met ongeveer een half procent. Als deze trend zich doorzet, waarschuwt het RIVM, neemt de kans op een mazelenuitbraak in de toekomst toe.

De licht dalende trend is zichtbaar voor alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma voor zuigelingen, kleuters en schoolkinderen. Dat met name het risico van mazelen toeneemt, komt doordat deze ziekte zeer besmettelijk is.

Onderzoek

Om zicht te krijgen op de oorzaken van de daling in de vaccinatiegraad, komt er nader onderzoek. ‘Het gaat hierbij om het in kaart brengen van mogelijke oorzaken op sociaal maatschappelijk terrein’, aldus het RIVM.

Bepaalde groepen in de samenleving staan kritisch tegenover vaccinaties. Het gaat om zogenoemde kritische prikkers, die vrezen voor schadelijke bijwerkingen. Ook bepaalde strenggelovige christenen laten hun kinderen niet inenten, omdat zij vaccineren beschouwen als een inbreuk op wat God met de mensen voorheeft.

Lees meer…

Deel dit bericht: