‘Een slechte score betekent niet meteen dat het onderwijs op een school niet goed is’. Daarmee relativeert RTL Nieuws de eigen lijst met gemiddelde Citoscores van basisscholen. De nieuwsredactie van de commerciële televisiezender publiceerde vorig jaar ook een dergelijke lijst.

RTL Nieuws vergelijkt de ruwe gemiddelde Citoscore van een school met de scores van scholen die ‘dezelfde soort leerlingen’ hebben. Daar zegt de zender zelf een methode voor te hebben ontwikkeld. ‘Hoe beter de score is in vergelijking met de andere scholen, des te hoger het rapportcijfer’, zo staat bij de uitleg voor ouders.

Daarbij staat ook dat een slechte score niet meteen betekent dat het onderwijs op een school niet goed is. ‘Je kunt aan de school vragen hoe het komt dat de score zo laag is. Misschien vindt de school andere dingen belangrijker dan een hoge score, of neemt de school juist bewust kinderen aan die minder goed kunnen leren’, aldus RTL Nieuws.

Dronkers exit

RTL werkte eerder voor de publicatie van de lijst met gemiddelde Citoscores van de basisscholen samen met onderwijssocioloog Jaap Dronkers. Die zei in 2013 dat hij een ‘suboptimaal resultaat’ had afgeleverd, maar dat het nog slechter zou zijn geweest als hij er niet aan had meegewerkt. Volgens hem hebben journalisten in tegenstelling tot wetenschappers niet de kennis en vaardigheden om dergelijke lijsten op te stellen.

Dronkers is gestopt met zijn lijstjes voor de media, omdat hij de kritiek daarop zat was. In een tweet laat hij als reactie op de nieuwe scorelijst van RTL Nieuws weten dat wetenschappers zich ten koste van de relevantie hebben teruggetrokken in hun ivoren toren en dat onderzoeksjournalisten oprukken.

Deel dit bericht: