In Bestuur en management, Fusietoets, Identiteit, Krimp, Nieuws, Opheffing en stichting van scholen, Samenwerkingsbesturen/-scholen, Schaalgrootte

De openbare en christelijke basisscholen in vier Friese dorpen gaan fuseren tot ‘identiteitsrijke ontmoetingsscholen’, meldt de Leeuwarder Courant.

Het gaat om basisscholen in de dorpen Eastermar, Jistrum, Noardburgum en Tytsjerk in de gemeente Tytsjerksteradiel van de stichting OPO Furore (openbaar onderwijs) en PCBO Tytsjerksteradiel (christelijk onderwijs). In elk dorp blijft één school over.

De krimp van het aantal leerlingen is de reden voor de samenvoeging van de scholen, meldt de krant. De twee schoolbesturen hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met ouders, de gemeente en verenigingen van dorpsbelang. Daaruit bleek dat er meer waarde werd gehecht aan het blijven bestaan van een basisschool in elk dorp dan aan de etiketten ‘openbaar’ en ‘christelijk’.

Delen