Een deel van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs vindt dat de integratie is mislukt, maar een groter deel vindt dat juist helemaal niet. Dat blijkt uit de rapportage Integratie op school van DUO Onderwijsonderzoek.

In het primair onderwijs vindt 27 procent van de leraren en schoolleiders dat de integratie een beetje of helemaal is mislukt en in het voortgezet onderwijs vindt 39 procent dat. Daarentegen herkent in het primair onderwijs 48 procent en in het voortgezet onderwijs 46 procent zich juist helemaal niet in die stelling.

Politiek beïnvloedt integratie

Leraren en schoolleiders die de integratie een beetje of helemaal mislukt vinden, geven onder andere aan dat het huidige politieke klimaat ertoe bijdraagt dat bepaalde leerlingen zich achtergesteld of gediscrimineerd voelen. Verder zeggen zij dat leerlingen met een migratieachtergrond vooral elkaar opzoeken en niet mengen met andere leerlingen. Ook zien ze dat ouders met een migratieachtergrond minder respect tonen tegenover vrouwen en niet streng optreden tegen ongewenst gedrag van hun kinderen.

Maar er zijn ook heel positieve geluiden. Zo zegt een deel van de leraren en schoolleiders dat allochtone leerlingen helemaal geïntegreerd zijn en geen aparte groepjes vormen. Scholen die positief zijn over integratie, letten erop dat er een goede mix van leerlingen is en dat er binnen en buiten de school sprake is van ontmoeting. Tevens worden activiteiten georganiseerd waarbij nadrukkelijk de ouders worden betrokken.

Beladen onderwerpen besproken

Uit het onderzoek blijft ook dat de overgrote meerderheid van de leraren onderwerpen bespreekt die met name voor een deel van de kinderen met een migratieachtergrond beladen kunnen zijn, zoals terrorisme, het slavernijverleden van Nederland en homoseksualiteit. In het basisonderwijs geeft 83 procent van de leraren aan dat dergelijke onderwerpen besproken kunnen worden, terwijl in het voortgezet onderwijs 73 procent dat zegt.

Op de vraag of leraren meer conflicten hebben met allochtone leerlingen dan met autochtone of andersom, antwoordt meer dan driekwart ontkennend. Bijna 70 procent spreekt tegen als zou door de terreur van de laatste jaren de segregatie zijn toegenomen.

Meer nadruk op positieve

Een deel van de leraren en schoolleiders geeft aan de integratie kan worden bevorderd door te stoppen met het verzuilde onderwijs en alle scholen openbaar te maken. Ook kunnen de politiek en de media een bijdrage leveren door niet meer stelselmatig negatief over segregatie te berichten. Wederzijds respect, openstaan voor elkaars geloof en cultuur en beter informeren over verschillen en overeenkomsten kunnen volgens leraren en schoolleiders zorgen voor meer onderling begrip.

Flutonderzoek

Peter Lugtig, universitair hoofddocent methoden en statistiek aan de Universiteit Utrecht, spreekt naar aanleidingen van de uitkomsten in een reactie in de Volkskrant van een ‘flutonderzoek’. Hij denkt dat DUO Onderwijsonderzoek er maar een dag aan heeft gewerkt. Hij vindt de vraagstelling heel sturend en heeft ook bedenkingen bij de steekproef en het samenvoegen van antwoordcategorieën.

Download rapportage Integratie op school

Deel dit bericht: