‘We zijn blij met het bedrag, maar omdat het een incidenteel bedrag is waarvan wij niet weten of dit een vervolg krijgt, is het geld lastig te besteden.’ Dat is een van de reacties die naar voren komen uit een enquête van de NOS onder schoolbestuurders en -directeuren in het primair en voortgezet onderwijs over de manier waarop zij het extra onderwijsgeld uit het Herfstakkoord hebben besteed.

Leerlingen merken volgens de NOS ‘maar weinig van het extra geld dat het bestuur van de school eind vorig jaar heeft gekregen’. Het gaat om het bedrag van in totaal 650 miljoen euro uit het Herfstakkoord dat in 2013 kon worden besteed ter verbetering van het onderwijs door bijvoorbeeld de klassen te verkleinen en jonge leerkrachten aan te trekken.

De NOS meldt dat uit de enquête blijkt dat veel scholen het geld niet meteen hebben kunnen uitgeven aan beter onderwijs, omdat er nog andere nijpende problemen waren. ‘Ruim 80 procent van de door de NOS bevraagde scholen heeft in ieder geval een deel van het geld op de spaarrekening gezet of heeft het gebruikt om tekorten weg te werken.’

Dat de scholen het extra bedrag niet direct hebben gebruikt voor beter onderwijs, heeft mede te maken met het feit dat veel scholen het geld pas eind vorig jaar gestort kregen. Daardoor was er te weinig tijd om te bepalen aan welke nuttige posten het besteed kon worden.

Bovendien wordt er onder schoolbestuurders en -directeuren aan getwijfeld of het extra geld een structureel karakter heeft, waardoor het maar de vraag is of ze blijvend in beter onderwijs kunnen investeren.

Nood lenigen

De PO-Raad benadrukt dat scholen het geld uit het Herfstakkoord nuttig hebben besteed. ‘Het primair onderwijs kampte jaren met stille bezuinigingen. De kosten per leerling stegen harder dan de bekostiging per leerling. De sector had te maken met teruglopende leerlingaantallen, een cumulatie van bezuinigingen en onvoldoende compensatie voor de kostenstijgingen, zodat bij de meeste schoolbesturen de rek er uit was. Het Herfstakkoord heeft hen wat lucht gegeven. De ergste nood was daarmee gelenigd.’

De sectororganisatie erkent dat nog niet alle schoolbesturen het geld hebben uitgegeven. ‘Daarbij speelt waarschijnlijk mee dat schoolbesturen nog niet wisten op welk bedrag ze structureel konden rekenen. Met het sluiten van het sectorakkoord op vrijdag 11 juli komt er meer duidelijkheid op dit gebied en kunnen schoolbesturen structurele plannen maken.’

Vertrouwen

In een reactie op de uitkomsten van de NOS-enquête zegt Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66 dat het onderwijs weer vertrouwen moet krijgen in de politiek.

Deel dit bericht: