Scholingsacademie

De Scholingsacademie van VOS/ABB verzorgt verschillende cursussen. Ze worden gegeven in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen eraan deelnemen. Er is ook een uitgebreid aanbod van incompany cursussen die wij bij u op locatie kunnen verzorgen.

Let op: Het cursusaanbod is veelal gratis. Voor onze cursussen waarvoor wel moet worden betaald, geldt dat ze btw-vrij zijn. VOS/ABB is namelijk geaccrediteerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Voor cursussen die door externen worden verzorgd, geldt dit niet altijd.

In onderstaande lijst kunt u zien op welke data de Scholingsacademie cursussen verzorgt. Als u bij een cursus op het pijltje klikt, krijgt u alle informatie over de betreffende cursus te zien.

Onderaan staat het aanbod van incompany cursussen, die wij bij u op locatie kunnen verzorgen.

22 januari - 5 november: Leergang Zelfbewust leiderschap

De leergang ‘Zelfbewust leiderschap’ loopt van januari tot november 2018. Onze partners van de Coachtrain verzorgen deze leergang. 

De leergang wordt verspreid over acht dagen van januari tot en met november 2018 verzorgd. Centraal staat de vraag hoe u samen met uw personeel, uw leerlingen en hun ouders van uw openbare school een omgeving maakt die uitnodigt tot leren, ontmoeten en samenwerken.

Leden van VOS/ABB betalen 2900 euro ex. btw per persoon voor deelname. Voor niet-leden is het tarief 3600 euro ex. btw. Het lidmaatschap van VOS/ABB is dus goed voor een korting van maar liefst 700 euro!

Download brochure

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
23 januari 13:00 - 16:00: Cursus toelating, schorsing en verwijdering (primair onderwijs)

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven informatie over de regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Toelating

 •  Uitleg verschil aanmelding, toelating, inschrijving en plaatsing.
 • Toelatingsprocedure speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
 • Toelaatbaarheidsverklaring en bekostiging bij grensverkeer en verhuizing.
 • Vereisten die gelden bij het opstellen van een ontwikkelperspectief.
 • Weigeringsgronden voor toelating en procedure bij weigering.
 • Gegevensverstrekking en –verwerking bij aanmelding.
 • Symbiose.

2. Schorsing

 • Beschrijving wettelijk kader.
 • Procedure voor schorsing.
 • Eisen schorsingsbesluit.
 • Uitleg belang schoolreglement voor schorsing en verwijdering.

3. Verwijdering

 • Beschrijving wettelijk kader.
 • Gronden voor verwijdering.
 • Procedure voor verwijdering.
 • Eisen die gelden voor besluit tot verwijdering.
 • Proceduremogelijkheden bij aanvechten verwijderingsbesluit.

Doel van de cursus is om de deelnemers op de hoogte te stellen van de regels die er gelden voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie sinds de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.

De cursus is relevant voor iedereen die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. U kunt daarbij denken aan schooldirecteuren, afdelingsleiders, P&O’ers en werknemers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Voor de cursus bij VOS/ABB in Woerden kunnen maximaal 30 deelnemers worden aangemeld. De bijeenkomst wordt verzorgd door onze juristen Hafida Amziab en Céline Haket.

Deelname is gratis. De cursus is uitsluitend voor leden van VOS/ABB.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Cursus toelating, schorsing en verwijdering (primair onderwijs)’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
24 januari 09:00 - 17:00: Mediatraining voor mensen uit onderwijs (VOL)

De mediatraining die communicatieadviseur Ronald Brouwers verzorgt, richt zich specifiek op mensen uit het onderwijs.

Let op: het maximumaantal van zes deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer voor deze training aanmelden.

In de training leert u wat de principes van goede crisiscommunicatie zijn. U oefent ook in de praktijk. Brouwers stelt zich op als kritisch journalist. Hij heeft audiovisuele apparatuur bij zich, zodat u kunt zien en horen hoe u op basis van verschillende cases namens uw organisatie het woord voert.

Wanneer en waar?

De mediatraining wordt gegeven op woensdag 24 januari in ons kantoor in Woerden. De training kost 395 euro ex. btw per persoon (dat is ver beneden de tarieven die in de markt gebruikelijk zijn).

Op de mediatrainingen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
25 januari 11:30 - 16:30: Basiscursus ‘Aanbesteden’

Als lid van VOS/ABB kunt u de basiscursus ‘Aanbesteden’ volgen. De cursus wordt op verzoek van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB gegeven door advocaat Suzanne Brackmann van Brackmann Aanbestedingsspecialist.

Zij zal ingaan op verschillende aspecten van aanbesteden. Zo krijgt u inzicht in de belangrijke begrippen, zoals transparantie, objectiviteit en proportionaliteit. Tevens zal zij ingaan op de regels van Europees aanbesteden. Wanneer is dat verplicht?

Na afloop van de basiscursus bent u bekend met de valkuilen van het aanbestedingsrecht en hebt u basiskennis van de betreffende wet- en regelgeving.

Wanneer en waar?

Deze cursus is op donderdag 25 januari 2018 van 12.30 tot 16.30 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. U kunt voorafgaand aan de cursus gebruikmaken van een eenvoudige lunch. Deelname kost 125 euro per persoon (btw-vrij).

Let op: u kunt alleen deelnemen aan deze cursus als de organisatie waarvoor u werkt bij VOS/ABB is aangesloten. Geen lid? Dan kunt u helaas niet deelnemen.

Het minimumaantal deelnemers bedraagt 15, het maximumaantal 25.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Basiscursus aanbesteden’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt uw telefoonnummer en of u gebruik wilt maken van de lunch.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
1 februari 13:00 - 16:00: Help, we gaan fuseren!

Fusies zijn gevoelige processen die ongeveer een jaar in beslag nemen. Hoe lopen deze processen? Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? We zijn de do’s en don’ts? Deze cursus voor het primair onderwijs wordt op twee middagen op 1 en 20 februari 2018 gegeven door Hans Teegelbeckers en Ronald Bloemers

De afgelopen jaren zijn er door de krimp veel fusiebewegingen geweest. Vooral in het primair onderwijs zet deze ontwikkeling zich door. VOS/ABB heeft de afgelopen jaren veel fusies begeleid en wil de kennis en ervaring op dit gebied graag met u delen.

In twee middagen nemen wij het gehele fusieproces met u door en behandelen alle mogelijke vragen. Hierbij komen de formele besluitvormingsmomenten voorbij, het te lopen proces en de planning, alle zaken die geregeld moeten worden (soms ook bij een notaris), de betrokkenheid van de gemeente en uiteindelijk de weg naar DUO.

Tevens bespreken we de formele zeggenschap van de medezeggenschapsraad en de berekening van de fusiefaciliteiten. Bovendien beschouwen we met u de rol van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO).

Waar en wanneer?

De cursus wordt op 1 en 20 februari gegeven in het <a ” href=”https://www.vosabb.nl/over-vosabb/routebeschrijving-2/” target=”_blank” rel=”noopener”>kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Deze cursus richt zich specifiek op bestuurders, directeuren en stafmedewerkers in het primair onderwijs. Er kunnen 15 mensen aan deelnemen (alleen leden van VOS/ABB!). Deelname kost 150 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Help, we gaan fuseren!’. Vermeld in uw mail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
6 februari 13:00 - 16:00: Cursus toelating, schorsing en verwijdering (voortgezet onderwijs)

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven informatie over de regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Toelating

 • Toelatingsbesluit PO en toelating tot het VO.
 • Toelatingsprocedure in het regulier voortgezet onderwijs, leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.
 • Grensverkeer en verhuizing.
 • Loting.
 • Overdracht van gegevens.

2. Schorsing

 • Beschrijving wettelijk kader.
 • Procedure voor schorsing.
 • Eisen schorsingsbesluit.
 • Uitleg belang schoolreglement voor schorsing en verwijdering.

3. Verwijdering

 • Beschrijving wettelijk kader.
 • Gronden voor verwijdering.
 • Procedure voor verwijdering.
 • Eisen die gelden voor besluit tot verwijdering.
 • Proceduremogelijkheden bij aanvechten verwijderingsbesluit.

Doel van de cursus is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de regels die er gelden voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. De cursus zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie die is ontwikkeld na inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.

De bijeenkomst is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. Te denken valt aan algemeen directeuren, schooldirecteuren, afdelingsleiders, P&O’ers en werknemers van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Voor de bijeenkomst kunnen maximaal 30 deelnemers worden aangemeld. De bijeenkomst wordt verzorgd door onze juristen Hafida Amziab en Céline Haket.

De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van VOS/ABB. Deelname is gratis.

Deze bijeenkomst is op 6 februari 2018 van 13 tot 16 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Cursus toelating, schorsing en verwijdering (voortgezet onderwijs)’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
7 februari 13:30 - 17:30: Training storytelling ‘Het verhaal van je school’

VOS/ABB-leden krijgen 15 procent korting op deelname aan de training ‘Het verhaal van je school’. Deze training wordt gegeven door Raymond Godding.

Deze training gaat uit van storytelling: met een goed verhaal kunt u laten zien waar uw school voor staat en gaat. ‘Het is de weerslag van je identiteit en je schoolcultuur, de basis van je merk en je reputatie en de bron van je strategie’, aldus Godding.

In de training krijgt u inzicht in de relatie tussen organisatiecultuur en verhalen. U leert hoe u vanuit gedeelde waarden, kwaliteiten en ambities een aansprekend verhaal tot stand brengt. Bovendien ontdekt u hoe u een verhaal opbouwt en effectief kunt inzetten. U krijgt inspirerende voorbeelden en achtergrondinformatie, maar gaat vooral ook zelf aan de slag met oefeningen.

Programma

 • Bedoeling: hoe bepaalt u de kernwaarden van uw school?
 • Bevlogenheid: hoe vangt u waardevolle krachtverhalen van leerkrachten, leerlingen en ouders?
 • Belofte: hoe realiseert u een visieverhaal voor uw school?
 • Beweging: hoe betrekt u medewerkers en belanghebbenden bij uw schoolverhaal?

Wanneer en waar?

De training wordt op 7 februari 2018 van 13.30 tot 17.30 uur gegeven in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Het minimumaantal deelnemers bedraagt zes, het maximumaantal acht.

U kunt zich voor deze training aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Het verhaal van je school’. Vermeld in uw mail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

VOS/ABB-korting

De kosten voor deelname bedragen normaal gesproken 275 euro per persoon, maar VOS/ABB-leden krijgen 15 procent korting. Zij betalen 233,75 euro (ex. btw).

Raymond Godding kan deze training ook incompany verzorgen. Als u daar interesse in hebt, kunt u dat ook laten weten via welkom@vosabb.nl.

Op deze training zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
8 februari 13:00 - 16:30: Cursus informatieverwerking en -bescherming (VOL)

Deze gratis cursus over het verwerken van persoonsgegevens binnen schoolbesturen wordt verzorgd door mr. Cécile van der Goot-Koenig en mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.

Let op: het maximumaantal aanmeldingen voor deze cursus is bereikt. U kunt zich er niet meer voor aanmelden!

Tijdens deze cursus gaan Van der Goot-Koenig en Amziab in op het verwerken en verstrekken van gegevens van leerlingen en personeelsleden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Algemeen
* Wet bescherming persoonsgegevens;
* Invoering Algemene verordening gegevensbescherming.

Leerlingendossier
* Inhoud leerlingdossier, privacyreglement en inzagerecht;
* Wat moet in onderwijskundig rapport?
* Bewaartermijnen leerlinggegevens;
* Informatieverstrekking gescheiden ouders.

Personeelsdossier
* Inhoud personeelsdossier, verwerking medische gegevens en privacyreglement;
* Recht op informatie, inzage, correctie en verzet werknemer;
* Overdracht personeelsdossier bij fusie

Ook zal worden ingegaan op de manier waarop de school kan omgaan met foto’s en video-opnames en hoe e-mailverkeer en internetgebruik van werknemers en leerlingen kunnen worden gecontroleerd.

De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie. Aan het einde van de bijeenkomst weten de deelnemers in hoofdlijnen welke regels er gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en hoe zij hun kennis kunnen toepassen.

Doelgroep

De cursus is relevant voor iedereen die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen en/of personeelsleden. U kunt hierbij denken aan algemeen directeuren, schooldirecteuren, P&O’ers en administratief personeel.

Slechts leden van VOS/ABB kunnen aan deze (gratis) cursus deelnemen. Het maximumaantal deelnemers bedraagt 24.

Tijd en plaats

De cursus is op donderdag 8 februari 2018 van 13.00 tot 16.30 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
20 februari 13:00 - 16:00: Help, we gaan fuseren!

Fusies zijn gevoelige processen die ongeveer een jaar in beslag nemen. Hoe lopen deze processen? Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? We zijn de do’s en don’ts? Deze cursus voor het primair onderwijs wordt op twee middagen op 1 en 20 februari 2018 gegeven door Hans Teegelbeckers en Ronald Bloemers

De afgelopen jaren zijn er door de krimp veel fusiebewegingen geweest. Vooral in het primair onderwijs zet deze ontwikkeling zich door. VOS/ABB heeft de afgelopen jaren veel fusies begeleid en wil de kennis en ervaring op dit gebied graag met u delen.

In twee middagen nemen wij het gehele fusieproces met u door en behandelen alle mogelijke vragen. Hierbij komen de formele besluitvormingsmomenten voorbij, het te lopen proces en de planning, alle zaken die geregeld moeten worden (soms ook bij een notaris), de betrokkenheid van de gemeente en uiteindelijk de weg naar DUO.

Tevens bespreken we de formele zeggenschap van de medezeggenschapsraad en de berekening van de fusiefaciliteiten. Bovendien beschouwen we met u de rol van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO).

Waar en wanneer?

De cursus wordt op 1 en 20 februari gegeven in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Deze cursus richt zich specifiek op bestuurders, directeuren en stafmedewerkers in het primair onderwijs. Er kunnen 15 mensen aan deelnemen (alleen leden van VOS/ABB!). Deelname kost 150 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Help, we gaan fuseren!’. Vermeld in uw mail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
21 februari 13:00 - 17:00: Masterclass PechaKucha: creatief en kernachtig vertellen (dagdeel 1)

Trainer Raymond Godding verzorgt voor VOS/ABB een tweedaagse masterclass over creatief en kernachtig vertellen. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, krijgt u 15 procent korting op deelname aan zijn masterclass PechaKucha.

PechaKucha is een in Japan ontwikkelde manier van creatief en kernachtig vertellen. Het is te vergelijken met de wellicht meer bekende elevator pitch.

U kunt PechaKucha inzetten om iets te vertellen wat u heel graag aan anderen wilt overbrengen en om mensen mee te nemen in uw idealen en oplossingen. Voor leidinggevenden kan PechaKucha een middel zijn steun te krijgen voor plannen en om medewerkers te activeren.

U leert in de masterclass om uw eigen compacte verhaal op basis van uw centrale boodschap tot stand te brengen, met de juiste opbouw en spanning en ondersteund door treffende beelden. Tevens leert u hoe uw verhaal op een sprankelende manier en met een sterke verhaallijn kunt vertellen. Godding gebruikt technieken van storytelling.

Wanneer en waar?

De masterclass PechaKucha bestaat uit twee middagen: 21 februari en 7 maart van 13 tot 17 uur en wordt gegeven in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Het minimumaantal deelnemers is zes, het maximumaantal acht.

U kunt zich voor deze masterclass aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘PechaKucha’. Vermeld in uw mail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

VOS/ABB-korting

De kosten voor deelname bedragen normaal gesproken 495 euro per persoon, maar VOS/ABB-leden krijgen 15 procent korting. Zij betalen 420,75 euro (ex. btw).

Raymond Godding kan deze training ook incompany verzorgen. Als u daar interesse in hebt, kunt u dat ook laten weten via welkom@vosabb.nl.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
7 maart 13:00 - 17:00: Masterclass PechaKucha: creatief en kernachtig vertellen (dagdeel 2)

Trainer Raymond Godding verzorgt voor VOS/ABB een tweedaagse masterclass over creatief en kernachtig vertellen. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, krijgt u 15 procent korting op deelname aan zijn masterclass PechaKucha.

PechaKucha is een in Japan ontwikkelde manier van creatief en kernachtig vertellen. Het is te vergelijken met de wellicht meer bekende elevator pitch.

U kunt PechaKucha inzetten om iets te vertellen wat u heel graag aan anderen wilt overbrengen en om mensen mee te nemen in uw idealen en oplossingen. Voor leidinggevenden kan PechaKucha een middel zijn steun te krijgen voor plannen en om medewerkers te activeren.

U leert in de masterclass om uw eigen compacte verhaal op basis van uw centrale boodschap tot stand te brengen, met de juiste opbouw en spanning en ondersteund door treffende beelden. Tevens leert u hoe uw verhaal op een sprankelende manier en met een sterke verhaallijn kunt vertellen. Godding gebruikt technieken van storytelling.

Wanneer en waar?

De masterclass PechaKucha bestaat uit twee middagen: 21 februari en 7 maart van 13 tot 17 uur en wordt gegeven in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Het minimumaantal deelnemers is zes, het maximumaantal acht.

U kunt zich voor deze masterclass aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘PechaKucha’. Vermeld in uw mail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

VOS/ABB-korting

De kosten voor deelname bedragen normaal gesproken 495 euro per persoon, maar VOS/ABB-leden krijgen 15 procent korting. Zij betalen 420,75 euro (ex. btw).

Raymond Godding kan deze training ook incompany verzorgen. Als u daar interesse in hebt, kunt u dat ook laten weten via welkom@vosabb.nl.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
15 maart 13:00 - 16:00: Cursus dossieropbouw en ontslag

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB gaan in op het belang van goede dossieropbouw als blijkt dat een werknemer onvoldoende functioneert. Het dossier is nodig in het verbetertraject en bij eventueel ontslag.

Deze cursus gaat in op dossieropbouw en de wijze waarop dit besproken dient te worden met de werknemer die onvoldoende functioneert. De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Gesprekkencyclus

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken.

2. Opbouw dossier

 • Gesprek aangaan over disfunctioneren.
 • Verbetertraject.
 • Verslaglegging.

3. Verdere stappen na constatering van disfunctioneren

 • Plichtsverzuim.
 • Schorsing.
 • Ontslag.

Het doel van de cursus is dat de deelnemers inzicht krijgen in een adequate dossieropbouw. Dit proberen we te bereiken door de verschillende stappen in een ongeschiktheidstraject te bespreken.

Vragen die daarbij een rol spelen:

– Hoe signaleert u een disfunctionerende werknemer en hoe pakt u dat vervolgens aan?
– Welke weg gaat u op in het verbetertraject en wat is van belang om vast te leggen?
– Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?

De cursus zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar er zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Deze gratis cursus is uitsluitend voor leden van VOS/ABB. De cursus is relevant voor leidinggevenden, maar ook voor P&O’ers, HRM’ers, teamleiders, schooldirecteuren en bestuurdersleden.

Wanneer en waar?

De cursus is 15 maart 2018 van 13 tot 16 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Voor de bijeenkomst kunnen maximaal 30 deelnemers worden aangemeld. De bijeenkomst wordt gegeven door onze juristen Céline Haket en Christiaan Rooseboom.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst Dossieropbouw en ontslag’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
10 april 13:30 - 16:00: Actualiteiten medezeggenschap

Janine Eshuis informeert u in deze cursus over de laatste (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap in het onderwijs.

Doel is om u kennis over de medezeggenschap in het onderwijs up-to-date te houden. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze gratis cursus is geschikt voor mensen uit het primair en voortgezet onderwijs die al wat langer met de medezeggenschap aan de slag zijn. Let op: u kunt alleen deelnemen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten.

Waar en wanneer?

Deze cursus wordt gegeven in het kantoor van VOS/ABB op dinsdagmiddag 10 april 2018. Er kunnen 25 mensen aan deelnemen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Actualiteiten medezeggenschap’. Vermeld in uw mail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Incompany cursussen op aanvraag

Dossieropbouw bij disfunctioneren PO/VO
Inhoud:
Jaarlijks bespreekt de werkgever of leidinggevende met de werknemer hoe die functioneert in zijn functie en binnen de organisatie. Als blijkt dat een werknemer onvoldoende functioneert, moet actie worden ondernomen.

Welke stappen u moet nemen, hangt af van de aard van het knelpunt in het functioneren. Aan de hand van dat knelpunt kan een verbeteringstraject worden ingezet. Van belang bij dit traject is dat er voldoende dossieropbouw plaatsvindt, zodat het verbeteringstraject gemonitord en bijgesteld kan worden. Daarnaast is goede dossieropbouw van belang om ervoor te zorgen dat u aan het einde van het traject een maatregel kunt nemen. In het ergste geval is dat ontslag.

In deze cursus gaan wij in op dossieropbouw en de wijze waarop u dit dient te bespreken met de werknemer die onvoldoende functioneert. In dat kader zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Gesprekkencyclus

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Opbouw dossier

 • Gesprek aangaan over disfunctioneren
 • Verbetertraject
 • Verslaglegging

Verdere stappen na constatering disfunctioneren

 • Plichtsverzuim
 • Schorsing
 • Ontslag

Het doel van de cursus is dat de deelnemers inzicht krijgen in een adequate dossieropbouw. Dit proberen we te bereiken door de verschillende stappen in een ongeschiktheidstraject te bespreken. Vragen die daarbij een rol spelen:

– Hoe signaleert u een disfunctionerende werknemer en hoe pakt u dat vervolgens aan?
– Welke weg gaat u op in het verbeteringstraject en wat is van belang om daarbij vast te leggen?
– Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?

De cursus zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar er zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep:
De cursus is relevant voor leidinggevenden, maar ook voor personen die zich bezighouden met het personeelsbeleid, bijvoorbeeld P&O’ers, HRM’ers, teamleiders, schooldirecteuren en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Verplichtingen bij benoemingen PO/VO
Inhoud:
Schoolbesturen krijgen bij het in dienst nemen van personeel te maken met verplichtingen ten opzichte van het personeel. Hierbij kunt u denken aan de verplichting om de werknemers een dienstverband voor onbepaalde tijd te geven en aan eventuele WW-uitkerings- en re-integratieverplichtingen na afloop van het dienstverband.

De cursus gaat in op de volgende onderwerpen:

 1. Dienstverbanden
  • Wanneer kan het schoolbestuur aan werknemers een dienstverband voor bepaalde tijd aanbieden?
  • Hoelang kan het schoolbestuur een werknemer dienstverbanden voor bepaalde tijd aanbieden voordat de werknemer aanspraak kan maken op een dienstverband voor onbepaalde tijd?
 2. Inschaling
  • Uitleg van de bepalingen die gelden bij de inschaling van personeelsleden die in dienst treden.
  • Beschrijving van hoe het salaris moet worden vastgesteld indien een werknemer eerder in een onderwijsfunctie werkzaam is geweest.
  • Uitleg bindingstoelage en jubileumgratificatie.
 3. Herbenoemingsverplichting
  • Uitleg herbenoemingsverplichting bij ontstaan van vacatureruimte.
  • Uitleg wanneer ontheffing kan worden verkregen van de herbenoemingsverplichting.
 4. Werkloosheidsuitkering
  • Wanneer kan een werknemer aanspraak maken op een WW-uitkering?
  • Uitleg wanneer een WW-uitkering en een bovenwettelijke WW-uitkering kunnen herleven.
  • Beschrijving van de re-integratieverplichting die het schoolbestuur heeft indien een ex-werknemer een WW-uitkering heeft.

Doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers een goede inschatting kunnen maken van welke personele verplichtingen het schoolbestuur aangaat bij het in dienst nemen van personeel. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen.

Doelgroep:
De cursus is relevant voor degene die zich binnen de organisatie bezighoudt met het in dienst nemen van personeel, zoals P&O’ers, schooldirecteuren, leidinggevenden en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

De arbeidsongeschikte werknemer in het onderwijs PO/VO
Inhoud:
Bij het begeleiden van een zieke werknemer is de Wet verbetering poortwachter het uitgangspunt. In het onderwijs spelen echter ook andere regels een rol, zoals de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (ZAVO) en de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling primair onderwijs (ZAPO).
In deze cursus behandelen we het re-integratieproces. Ook bekijken we welke stappen een werkgever kan nemen na het doorlopen van een langdurig ziektetraject, zoals ontslag. Tevens zal het omgaan met medische gegeven aan bod komen.

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
 • De WIA-beoordeling
 • Re-integratie tweede spoor
 • Welke regels gelden er voor de zieke werknemer?
 • Bezoldiging in het eerste en tweede ziektejaar
 • Loonsanctie
 • Wat is wenselijk geachte arbeid?
 • Ontslag na het doorlopen van een ziektetraject
 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, wat dan?
 • Ziekte en een tijdelijk dienstverband
 • Bewaartermijn van medische gegevens

Het doel van de bijeenkomst is om de deelnemers inzicht te geven in het begeleidingsproces bij zieke werknemers. Welke stappen moet en/of kunt u zetten tijdens en aan het einde van het ziektetraject. Met welke regels dient u rekening te houden? Hoe gaat u met het bewaren van dossiers?
De cursus bestaat voor een groot deel uit theorie. Daarnaast worden plenair casussen besproken. U kunt specifieke casussen inbrengen. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met personeelsbeleid en het begeleiden van het ziektetraject van werknemers. U kunt hierbij denken aan P&O’ers, HRM’ers, directeuren en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Ambtenaren en besluiten in het onderwijs PO/VO
Inhoud:
Bij schoolbesturen die alleen openbaar onderwijs onder zich hebben, zijn de werknemers ambtenaren. Dit betekent dat zij onder de Ambtenarenwet vallen, in tegenstelling tot werknemers van samenwerkingsbesturen of een schoolbesturen voor bijzonder onderwijs, die onder het Arbeidsrecht vallen. Dit onderscheid is bijvoorbeeld zichtbaar in de hoofdstukken over aanstelling/benoeming en ontslag in de CAO PO en CAO VO. Ook de rechtsbescherming van de werknemer is, door dit verschil, anders geregeld. In de cursus wordt de positie van de ambtenaar besproken en de regels die hierbij komen kijken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Ambtenarenwet
– Integriteit
• Verschillen in de cao’s
– Aanstelling en ontslag
• Het besluitbegrip
• De bezwaarschriftprocedure
– Voorbereidingsprocedure
– Bezwaarschriftenprocedure
– Hoorprocedure
– Beslissing
• Voorlopige voorziening
• Mandaat en delegatie (overdragen van bevoegdheden binnen het schoolbestuur)

Het doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers inzicht krijgen in de aparte positie van de ambtenaar als werknemer. Daarnaast is het doel om de deelnemers nader te laten kennismaken met het nemen van een besluit als werkgever in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en wie daartoe de bevoegdheid heeft. De cursus bestaat voor een groot deel uit de overdracht van theorie, maar er zullen ook plenair casussen worden besproken.

Doelgroep:
De cursus is relevant voor een ieder die zich binnen een schoolbestuur met enkel openbaar onderwijs onder zich bezighoudt met personeelsbeleid en het nemen van besluiten  Dit kan ook een gemeente zijn die openbare scholen in stand houdt of een bestuurscommissie. 

Tijdsduur:
Ca. 3,5 uur

Wet werk en zekerheid en Participatiewet PO/VO
Inhoud:
Voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs zijn op 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid (WWZ)  en de daarbij behorende overgangsregelingen in werking getreden. Doelstelling van deze wet is om de oneigenlijke aanpak van de flexibele contracten terug te dringen. Daarnaast is op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking getreden. Het doel van deze wet is om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, bij voorkeur in een gewone baan bij een gewone werkgever. Beide wetten leggen verplichtingen aan het schoolbestuur op.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 1. Wet werk en zekerheid
  • Aanzegtermijn bij tijdelijke contracten van 6 maanden en langer
  • Ketenbepaling
  • Nieuwe routes voor ontslag
  • Transitievergoeding
  • Wijzigingen Werkloosheidswet
 2. Participatiewet
  • Doelstelling en doelgroep van de Participatiewet
  • Quotumwet
  • Ondersteuning aan werkgevers
  • Praktijkvoorbeelden

Doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers weten welke verplichtingen beide wetten aan het schoolbestuur opleggen. De bijeenkomst zal bestaan uit uitleg van theorie en een interactief deel.

Doelgroep:
De cursus is gericht op P&O’ers, HRM’ers, bestuurders en schoolleiders in zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen PO
Inhoud:
Naar aanleiding van de hoeveelheid vragen die de Onderwijsjuristen ontvangen over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs, is besloten over dit onderwerp een cursus te ontwikkelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Toelating
  • Uitleg verschil aanmelding, toelating, inschrijving en plaatsing
  • Toelatingsprocedure speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
  • Toelaatbaarheidsverklaring en bekostiging bij grensverkeer en verhuizing
  • Vereisten voor het opstellen van een ontwikkelperspectief
  • Weigeringsgronden voor toelating en procedure bij weigering
  • Gegevensverstrekking en –verwerking bij aanmelding
  • Symbiose
 2. Schorsing
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Procedure voor schorsing
  • Eisen schorsingsbesluit
  • Uitleg belang schoolreglement voor schorsing en verwijdering
 3. Verwijdering
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Gronden voor verwijdering
  • Procedure voor verwijdering
  • Eisen besluit tot verwijdering
  • Proceduremogelijkheden bij aanvechten verwijderingsbesluit

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie die is ontwikkeld na inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. U kunt daarbij denken aan (algemeen) directeuren, afdelingsleiders, P&O’ers en werknemers van het samenwerkingsverband.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen VO
Inhoud:
Naar aanleiding van de hoeveelheid vragen die de Onderwijsjuristen ontvangen over toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs, is besloten over dit onderwerp een cursus te ontwikkelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Toelating
  • Toelatingsbesluit PO en toelating tot VO
  • Toelatingsprocedure in reguliere voortgezet onderwijs, leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • Grensverkeer en verhuizing
  • Loting
  • Overdracht van gegevens
 2. Schorsing
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Procedure voor schorsing
  • Eisen schorsingsbesluit
  • Uitleg belang schoolreglement voor schorsing en verwijdering
 3. Verwijdering
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Gronden voor verwijdering
  • Procedure voor verwijdering
  • Eisen besluit tot verwijdering
  • Proceduremogelijkheden bij aanvechten verwijderingsbesluit

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie die is ontwikkeld na inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. U kunt daarbij denken aan (algemeen) directeuren, schooldirecteuren, afdelingsleiders, P&O’ers en werknemers van het samenwerkingsverband.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Leergang basiscursus CAO PO
Inhoud:
Vanuit het primair onderwijs komen er bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB veel vragen binnen over de CAO PO. De leergang bestaat uit 3 dagdelen.

Dagdeel 1: Dienstverband en ontslag

 1. Dienstverbanden:
  • Dienstverband bij wijze van proef en overige gronden voor een dienstverband voor bepaalde tijd
  • Ketenregeling, ook in relatie met tijdelijke uitbreidingen
  • Aanstelling en benoeming in twee functies
 2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):
  • Wie moet een VOG overleggen?
  • Mag een VOG voor meerdere werkgevers worden gebruikt?
  • Periodiek aanvragen van een VOG
 3. Inschaling:
  • Inschaling bij indiensttreding
  • Inschaling na voorafgaande onderwijsfunctie
  • Aanvang en einde benoeming of aanstelling en doorbetaling salaris
 4. Disciplinaire maatregel en ontslag:
  • Schorsing als ordemaatregel
  • Disciplinaire maatregelen
  • Ontslaggronden
  • Ontslagroutes

Dagdeel 2: Taakbeleid

 1. Arbeidsduur, arbeidstijden en verlof
 2. Jaartaak en weektaak
 3. Overlegmodel en basismodel

Dagdeel 3: Ziekte en werkloosheid

 1. Arbeidsongeschiktheid
  • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
  • Re-integratie in wenselijk geachte arbeid en tweede spoor
  • Bezoldiging eerste en tweede ziektejaar
  • Ontslagroute
  • Medische gegevens in personeelsdossier
 2. Werkloosheid
  • Aanspraak op WW-uitkering
  • Dagloonberekening
  • Veranderde opbouw WW-uitkering
  • WOPO-regeling

Dagdeel 4: HRM

 1. Gesprekkencyclus
  • Inhoud gesprekkencyclus
  • Aandachtspunten functionerings- en beoordelingsgesprek
 2. Professionalisering en duurzame inzetbaarheid
  • Uitleg professionaliseringsuren
  • Bestedingsdoelen duurzame inzetbaarheid
 3. Mobiliteit
  • Vrijwillige en gedwongen overplaatsing
  • Inhoud mobiliteitsbeleid
  • Uitleg procedure voor het komen tot een sociaal plan
  • Inhoud sociaal plan
 4. Functies
  • FUWA

Doelgroep:
De leergang basiscursus CAO PO is relevant voor (nieuwe) P&O’ers, HRM’ers en schoolleiders in zowel het openbaar als bijzonder onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur per dagdeel

Leergang basiscursus CAO VO
Inhoud:
Vanuit het voortgezet onderwijs komen er bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB veel vragen binnen over de CAO VO. De leergang bestaat uit 3 dagdelen.

Dagdeel 1: dienstverband en ontslag

 1. Dienstverbanden:
  • Dienstverband bij wijze van proef, overige gronden voor een dienstverband voor bepaalde tijd en dienstverband voor bepaalde tijd wegens het ontbreken van een onderwijsbevoegdheid
  • Ketenregeling, ook in relatie met tijdelijke uitbreidingen
  • Aanstelling en benoeming in twee functies
 2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):
  • Wie moet een VOG overleggen?
  • Mag een VOG voor meerdere werkgevers worden gebruikt?
  • Periodiek aanvragen van een VOG
 3. Disciplinaire maatregel en ontslag:
  • Schorsing als ordemaatregel
  • Disciplinaire maatregelen
  • Ontslaggronden
  • Ontslagroutes

Dagdeel 2: ziekte en werkloosheid

 1. Arbeidsongeschiktheid
  • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
  • Re-integratie in wenselijk geachte arbeid en tweede spoor
  • Bezoldiging eerste en tweede ziektejaar
  • Ontslagroute
  • Medische gegevens in personeelsdossier
 2. Werkloosheid
  • Aanspraak op WW-uitkering
  • Dagloonberekening
  • Veranderde opbouw WW-uitkering
  • WOVO-regeling
  • Re-integratieverplichting

Dagdeel 3: HRM

 1. Preventie en curatie ziekte
  • Hoe kan ziekteverzuim beheersbaar worden gehouden?
  • Hoe selecteert u  een goede bedrijfsarts?
  • Hoe ziet de samenstelling van een sociaal medisch team (SMT) eruit? Hoe vaak roept u een zieke werknemer op bij het SMT?
 2. Gesprekkencyclus en professionalisering
  • Hoe ziet een goede gesprekkencyclus eruit? Wie voert welke gesprekken binnen de organisatie?
  • Wat wordt er vanuit de CAO VO gefaciliteerd omtrent professionalisering en deskundigheidsbevordering?
 3. Levensfasebewust personeelsbeleid
  • Waar heeft een werknemer recht op binnen de regeling levensfasebewust personeelsbeleid?
  • Op welke wijze kunnen de uren worden ingezet?

Doelgroep:
De leergang basiscursus CAO VO is relevant voor (nieuwe) P&O’ers, HRM’ers en schoolleiders in zowel het openbaar als bijzonder onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur per dagdeel

Bijeenkomst informatieverwerking en -verstrekking PO/VO
Inhoud:
Deze cursus gaat over het verwerken dan wel verstrekken van gegevens van leerlingen alsmede het verwerken dan wel het verstrekken van gegevens van personeelsleden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Algemeen
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Invoering Algemene verordening gegevensbescherming
 2. Leerlingendossier
  • Bespreking inhoud leerlingdossier, privacyreglement en inzagerecht in het leerlingdossier
  • Wat dient in het onderwijskundig rapport te worden opgenomen?
  • Bewaartermijnen die gelden voor leerlinggegens
  • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 3. Personeelsdossier
  • Bespreking inhoud van personeelsdossier, verwerking van medische gegevens en privacyreglement
  • Recht op informatie, inzage, correctie en verzet van werknemer
  • Overdracht van personeelsdossier bij fusie
  • Hoe om te gaan met foto’s, video-opnames en het controleren van e-mail en internetgebruik van werknemers en leerlingen?

Doel van de bijeenkomst is om deelnemers op de hoogte te brengen van de regels voor het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie. Aan het einde van de bijeenkomst kennen de deelnemers in hoofdlijnen de regels die gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 28 mei 2018: de Algemene verordening gegevensbescherming) ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens van leerlingen en personeel. Daarnaast zullen zij ook kennis krijgen van de wijze waarop zij dit in de (school)organisatie kunnen regelen.

Doelgroep:
De bijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen dan wel personeel. U kunt hierbij denken aan (algemeen) directeuren, P&O’ers en administratief personeel. De bijeenkomst is gericht op zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3,5 uur

Mediatraining voor mensen uit onderwijs
Inhoud
De mediatraining die communicatieadviseur Ronald Brouwers verzorgt, richt zich specifiek op mensen uit het onderwijs. In de training leert u wat de principes van goede crisiscommunicatie zijn. U oefent ook in de praktijk. Brouwers stelt zich op als kritisch journalist. Hij heeft audiovisuele apparatuur bij zich, zodat u kunt zien en horen hoe u op basis van verschillende cases namens uw organisatie het woord voert.

Doelgroep
De mediatraining is bedoeld voor mensen die in crisissituaties namens hun organisatie het woord voeren. U kunt hierbij denken aan bestuurders, (algemeen) directeuren, conrectoren en communicatiemedewerkers.

Tijdsduur
Eén dag.

Kosten
395 euro per persoon (ex. btw).

Indien u als lid van VOS/ABB een incompany cursus over een ander onderwerp wilt, dan kunt u hierover contact opnemen met de Onderwijsjuristen: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn