Een school bepaalt zelf of en in welke gevallen vieringen of herdenkingen plaatsvinden. Dat antwoordt staatsscecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van de PVV over scholen die het Suikerfeest vieren.

Dekker legt uit dat scholen maximaal zeven keer per schooljaar een vierdaagse schoolweek kunnen inroosteren, buiten de weken die al vierdaags zijn omdat daar een algemene feestdag in valt. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten hier dan wel mee instemmen.

De staatssecretaris vindt niet dat met het vieren van het Suikerfeest ‘de assimilatie van andere bevolkingsgroepen niet tot stand kan komen als de leidende westerse cultuur en identiteit worden uitgewist door het toegeven aan de islam’, zoals de PVV het uitdrukt.

‘In Nederland heeft iedereen het recht om te leven volgens de eigen geloofsovertuiging, levensbeschouwing of culturele identiteit’, aldus Dekker. Hij is dan ook niet bereid om ‘de introductie van islamitische evenementen, alsmede de vervanging van westerse/christelijke feestdagen door islamitische met hand en tand tegen te houden’, zoals de PVV hem had gevraagd.

Het Suikerfeest wordt dit jaar gevierd van 6 tot en met 9 juli.

Deel dit bericht: