De meeste schoolleiders in het voortgezet onderwijs zien helemaal niets in het idee om de lumpsum af te schaffen en terug te gaan naar een centraal door de overheid gereguleerde bekostiging. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek op basis van een enquête onder schoolleiders.

Ruim driekwart van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs geeft aan dat het lumpsumgeld op hun school altijd doelmatig wordt besteed. Deze vorm van deze bekostiging doet recht aan de autonomie en beleidsvrijheid van de scholen. Ze willen daarom absoluut niet terug naar het oude systeem van declaratiebekostiging.

Uit de enquête komt ook naar voren dat maar een kwart van de schoolleiders het lumpsumbudget hoog genoeg vindt. Ruim de helft vindt het te laag.

Over de voorgestelde vereenvoudiging van de lumpsumbekostiging zijn ze verdeeld. Een groot deel van de schoolleiders vreest dat dit een bezuiniging zal zijn, maar er zijn ook schoolleiders die denken dat de vereenvoudiging ertoe zal leiden dat er meer geld beschikbaar komt voor de scholen.

Lees meer…

Deel dit bericht: