Onderwijsminister Arie Slob en staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het liefst dat leerlingen hele dagen naar school gaan als na de meivakantie het basisonderwijs weer begint. Maar als scholen het anders willen organiseren, is dat strikt genomen niet verboden.

Als het basisonderwijs na de coronasluiting weer begint op maandag 11 mei, gaan de leerlingen eerst nog maar voor de helft van de tijd naar school. In een protocol van onder andere de PO-Raad staat de richtlijn dat dit gebeurt op basis van hele dagen. Het komt erop neer dat op de ene dag de ene groep leerlingen komt en op de andere dag de andere groep. Er zijn echter scholen die ’s ochtends de ene groep leerlingen willen laten komen en ’s middags de andere groep. Ook zijn er scholen die denken aan drie shifts per dag.

Het nadeel daarvan is dat er rond de scholen veel verkeer van halende en brengende ouders kan ontstaan. Bovendien is het werken in shifts niet handig voor de buitenschoolse opvang. Slob en Van Ark hebben daarom het liefst dat de basisscholen op basis van hele dagen invulling geven aan de helft van de onderwijstijd. Dit wordt echter niet verplicht.

Uitgangspunten, dringend beroep

Op de website van de rijksoverheid staat het als volgt:

  • Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen maar daarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Een rooster van halve dagen is niet gewenst (…).

Slob van Van Ark gaan ervan uit dat de basisscholen daadwerkelijk op maandag 11 mei weer beginnen. Ook hier valt echter uit de bewoordingen op de website van de rijksoverheid op te maken dat het strikt genomen niet verboden is om later weer te beginnen:

  • Sommige scholen willen later dan 11 mei starten met het geven van onderwijs op school. Dat is niet de bedoeling.

De rijksoverheid spreekt van ‘uitgangspunten’ en vraagt de scholen zich hieraan te houden.

Op Twitter is Slob wat stelliger. Daar rept hij van ‘een dringend beroep’:

Lees meer…

Handreiking

De handreiking van VOS/ABB voor de herstart van de scholen gaat uit van het model ‘halve onderwijstijd op basis van hele dagen’. Maar u kunt het model dat bij de handreiking zit zodanig wijzigen dat het past bij de situatie van uw school.

Deel dit bericht: