Sociale veiligheid op school is het onderwerp van een grote landelijke conferentie op 16 april in Utrecht. Schoolleiders, schoolbestuurders  en leraren worden hiervoor uitgenodigd.

Deze conferentie heeft als titel ‘Met alle respect! Samen werken aan sociale veiligheid’, en wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van OCW door een aantal samenwerkende organisaties, waaronder PO-raad en VO-Raad en de Stichting School en Veiligheid. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW zullen als ‘special guests’ aanwezig zijn. Dagvoorzitter is Tarik Yousif, journalist en presentator.

Tips en tools

De werksessies gaan over verschillende aspecten van sociale veiligheid, zoals omgaan met agressie, (online) pestgedrag of seksueel gedrag van jonge kinderen. Maar ook over het scheppen van een veilig klimaat in de klas, zodat er serieus gepraat kan worden over seksuele diversiteit. En over tips en tools om leerlingen te helpen seksueel weerbaar te worden, en over het maken van een effectief veiligheidsplan. Er is ook een informatiemarkt met materialen.

De conferentie zet in op een schoolbrede aanpak, gedeelde visie en pedagogisch vakmanschap. Er is expliciet aandacht voor de rol en competenties van schoolleider en leraren en hoe zij samen kunnen werken aan sociale veiligheid. De conferentie is bestemd voor alle professionals in primair, voortgezet en speciaal onderwijs en voor opleiders van lerarenopleidingen en pabo’s. Scholen worden volgens het wetsvoorstel sociale veiligheid op scholen verplicht om hiervoor zorg te dragen.

Prijs en locatie

De kosten voor deelname aan deze conferentie zijn 50 euro. Locatie is TivoliVredenburg in Utrecht en de conferentie duurt van 9.30 tot 16.30 uur.

Meer informatie en inschrijven.

 

Deel dit bericht: