De SP vindt passend onderwijs een gevaarlijk experiment. ‘We kunnen niet toestaan dat kinderen de dupe worden en niet de zorg krijgen die ze eigenlijk nodig hebben’, aldus Tweede Kamerlid Tjitske Siderius.

Siderius liet in het kader van passend onderwijs onderzoek doen onder bijna 700 docenten en ouders van kinderen met een beperking. Iets meer dan de helft van de docenten die aan het onderzoek meewerkten, zegt de zorg en begeleiding die deze leerlingen nodig hebben in onvoldoende mate te kunnen geven.

De grootte van de klas is volgens de SP een knelpunt, vooral voor docenten. Terwijl één op de drie ouders de klas waarin hun kind zit te groot vindt, geeft driekwart van de docenten aan dat de omvang van de klas een goede uitvoering van passend onderwijs in de weg zit.

‘Een klas met meer dan dertig leerlingen is niet meer van deze tijd. En zeker als in zo’n klas kinderen worden geplaatst die tot voor kort op het speciaal onderwijs zouden worden geplaatst, dan is het voor docenten niet meer te behappen. Bijna 90 procent van de docenten ziet de werkdruk sinds de invoering van passend onderwijs verder stijgen’, aldus Siderius.

Zij wil dat het kabinet extra investeert in klassenassistenten, interne begeleiders en remedial teachers. ‘Zo kunnen we de werkdruk voor docenten verlichten en de zorg voor deze leerlingen verbeteren.’

Download het SP-onderzoeksrapport Zorgleerlingen in het nauw

EenVandaag heeft dinsdag aandacht besteed aan het onderzoek van de SP:

sitestat

Deel dit bericht: