De landelijke vereniging Balans van ouders met kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis vindt dat dyslectische eindexamenkandidaten gebruik moeten kunnen blijven maken van de spellingcontrole op de computer.

Vorig schooljaar mochten leerlingen met een beperking tijdens examens nog gebruikmaken van de spellingcontrole op de computer. Het College voor Toetsen en Examens heeft daar een einde aan gemaakt, omdat vanaf dit jaar voor elke leerling de spellingvaardigheid voor het examencijfer meetelt.

Volgens Joli Luijckx van Balans betekent de maatregel dat ‘heel veel leerlingen’ in het voortgezet onderwijs het examen niet op het niveau gaan halen dat bij hen past. Zij vreest dat leerlingen met dyslexie nu buiten de boot gaan vallen, zo zei ze op Radio 1.

CDA-Kamerlid Michel Rog zei, ook op Radio 1, dat leerlingen met een beperking zoals dyslexie een serieuze kans moeten hebben om hun examens te halen. Volgens hem moet het daarom voor deze groep leerlingen mogelijk blijven de spellingcontrole te gebruiken.

De kwestie zal in februari in de Tweede Kamer aan de orde worden gesteld in het debat over passend onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: