Welke openbare basisschool in de regio Utrecht wil meewerken aan een onderzoeksproject naar levensbeschouwing in het basisonderwijs? VOS/ABB is bij het project betrokken. Onder andere de Hogeschool Windesheim, de Hogeschool Zeeland en de Marnix Academie werken eraan mee.

Als uw openbare basisschool aan dit onderzoek deelneemt, wordt u vanuit het project begeleid. Bovendien komt uw school in contact met andere scholen die met het thema levensbeschouwing bezig zijn. Deelnemende scholen krijgen een bijdrage circa 6000 euro ter vergoeding van de ontwikkelkosten.

De opbrengsten voor uw school:

  • Nieuwe inzichten voor uw leerkrachten over hoe zij de begeleiding van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen goed kunnen vormgeven, daarvoor doorlopende leerlijnen en onderwijs kunnen ontwikkelen en hoe zij de eigen sensitiviteit op dit vlak kunnen vergroten;
  • Een leerlijn voor doorlopende levensbeschouwelijke ontwikkeling voor de eigen school;
  • In de eigen school uitgeteste lesblokken en lesmateriaal;
  • Twee leerkrachten die hebben bijgedragen aan het onderzoek, hun kennis en ervaring in het team hebben gedeeld en die in staat zijn om zelf het levensbeschouwelijk onderwijs – met het team – nader vorm te geven;
  • Een thematische matrix voor het eigen schoolplan;
  • Netwerkrelaties in het kennisnetwerk ‘Levensbeschouwing in het basisonderwijs’.

Het onderzoeksproject heeft tot doel om voor het basisonderwijs een set van instrumenten beschikbaar te stellen op het gebied van levensbeschouwing. Ook wordt er voor de scholen een training ontwikkeld, komen het onderzoeksrapport en andere publicaties beschikbaar en wordt er een specifieke website ontwikkeld.

Als uw school interesse heeft om mee te doen, kunt u zich aanmelden bij beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB: 06-10946652, mlammers@vosabb.nl.

Deel dit bericht: