Het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) voert samen met het mede door VOS/ABB ondersteunde landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs een startonderzoek uit naar inclusiever onderwijs in Nederland. Het richt zich op de aard en omvang van inclusiever onderwijs en betrekt daarbij scholen die hier al mee werken of zich erop voorbereiden.

Het onderzoek biedt ook een fundament om de ontwikkeling en resultaten in de tijd te volgen en ondersteuningsbehoeften van scholen. Het is er bovendien op gericht om te kijken wat aandacht behoeft tijdens de uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij ligt de focus op inhoud, organisatie, proces, beleid en bestuur.

Daarnaast wordt in enkele regio’s beschrijvend onderzoek uitgevoerd bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en scholen naar de startsituatie van inclusiever onderwijs.

Lees meer…