Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs zet zijn werkzaamheden in elk geval tot 31 december van dit jaar voort.

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs bestaat sinds januari 2013. Het biedt het onderwijsveld ondersteuning op het gebied van medezeggenschap in het kader van de veranderingen die samenhangen met de invoering van passend onderwijs.

Het steunt meldt dat het in ieder geval tot 31 december 2015 zijn werkzaamheden kan vervolgen en dat tot die tijd de opgebouwde kennis en expertise beschikbaar blijven.

Lees meer…