De subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo is verlengd: ook dit jaar en in 2022 kunnen aanvragen worden ingediend. De huidige aanvraagperiode loopt tot eind april.

De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen, met name voor leerlingen die vanuit de thuissituatie of omgevingsfactoren buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. De gedachte is dat zij door deelname hun kennis, vaardigheden en motivatie kunnen vergroten.

Lees meer…

Deel dit bericht: