In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Gemeenten, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs met geen of slecht internet, kunnen maximaal de helft van hun aansluitkosten vergoed krijgen van de overheid.

Er is in totaal 5,5 miljoen euro subsidie beschikbaar, zo staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

De PO-Raad ziet dit de toekenning van de subsidie als ‘erkenning voor de problemen en een eerste goede stap’. Voor een structurele oplossing en toekomstbestendig onderwijs is echter veel meer nodig. De VO-raad spreekt van ‘een doekje voor het bloeden’.

Onlangs presenteerden de PO-Raad en VO-raad samen met andere onderwijsgerelateerde organisaties een manifest voor betere ICT-voorzieningen in het primair en voortgezet onderwijs.

Delen